Regels voor reclame-uitingen op kleding

advertisement
Regels voor reclame-uitingen op kleding
De reclamecode die voor een speler geldt, tijdens de wedstrijd en tijdens het
inspelen, houdt in dat commerciële reclame-uitingen en fabrikantenlogo´s* op
kleding, schoeisel en uitrusting moeten voldoen aan de volgende voorschriften:
1a
Een speler mag op elke mouw van zijn shirt, trui of trainingsjack één logo van de
fabrikant van maximaal 13 cm², alsmede één commerciële reclame-uiting van
maximaal 19,5 cm² dragen. Indien vrouwen mouwloze kleding dragen, mogen zij de
twee commerciële reclame- uitingen op de voorkant van het shirt voeren. Deze twee
uitingen mogen elk maximaal 13 cm² bedragen.
1b
Een speler mag op de voorkant, op de achterkant en/of op de kraag van zijn shirt, trui
of trainingsjack dragen:
Twee logo´s van de fabrikant van maximaal 13 cm² elk d.w.z.:




óf twee logo's op de voorkant
óf één logo op de voorkant en één logo op de achterkant
óf één logo op de voorkant en één logo op de kraag
óf één logo op de achterkant en één logo op de kraag
Ofwel in plaats van twee logo´s van elk 13 cm²:

één logo van de fabrikant van maximaal 19.5 cm² op de voor- of achterkant of
op de kraag
1c
Een speler mag op de voorkant en/of achterkant van zijn shirt, trui of trainingsjack
één commerciële reclame-uiting van maximaal 300 cm² dragen.
1d
Een speler mag op de voorkant of achterkant van zijn/haar tennisbroek, tennisrok of
trainingsbroek twee logo´s van de fabrikant van maximaal 13 cm² of één logo van
maximaal 19,5 cm² dragen. Indien spelers compressiebroeken (zgn. Lycra shorts)
dragen, mogen zij daarenboven hierop één logo van de fabrikant van maximaal 13
cm² dragen.
1e
Een speler mag op elke sok standaard logo´s van de fabrikant van elk maximaal 13
cm² dragen.
1f
Een speler mag op elke schoen standaard logo´s van de fabrikant dragen.
1g
Een speler mag op zijn racket en op de snaren van zijn racket standaard
fabrikantenlogo´s hebben.
1h
Een speler mag op zijn hoofddeksel, hoofdband of polsband één standaard logo van
de fabrikant van maximaal 13 cm² dragen.
1i
Een speler mag op zijn tas, handdoek of ander uitrustingsstuk standaard logo´s van
de fabrikant dragen, alsmede op zijn tas twee afzonderlijke commerciële reclameuitingen van elk maximaal 26 cm².
2a
*Een fabrikantenlogo is een bedrijfs- of product beeldmerk (onafhankelijk of dit
geregistreerd is) dat als lapje stof, opdruk of borduursel op de kleding zit. Een logo
kan tekst bevatten.
2b
Binnen de grenzen van de in lid 1 genoemde maximaal toegestane reclame-uitingen
is het geoorloofd dat, al dan niet in combinatie met commerciële reclame, de
verenigingsnaam wordt gevoerd.
2c
Spelers van eenzelfde competitieploeg zijn verplicht om tijdens een
competitiewedstrijd, indien zij reclame-uitingen voeren als bedoeld in lid 1 onder c,
ervoor zorg te dragen dat deze reclame-uitingen gelijk zijn aan de door hun
ploeggenoten gevoerde reclame-uitingen.
3
Een speler, die de reclame bepalingen overtreedt, kan door de wedstrijdleider, de
competitieleider of de (hoofd)scheidsrechter worden opgedragen zich onmiddellijk te
verkleden of zijn uitrusting te verwisselen. Het niet opvolgen van zo´n opdracht kan
onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg hebben. Het binnenste buiten dragen of
afplakken van kleding is niet toegestaan.
Download