Huisstijl handboek

advertisement
Huisstijl handboek
Wij zijn Nijmegen: Do it yourself
Versie: 2.0
maart 2017
Inleiding
In dit handboek wordt beschreven hoe de
huisstijl van Wij zijn Nijmegen kan worden
ingezet in zowel online als of offline
communicatiemiddelen. Een huisstijl bestaat,
naast het logo, uit richtlijnen voor de vorm- en
stijlkenmerken. Denk hierbij aan typografie,
kleurgebruik en de inzet van fotografie.
Een goed gebruik van het huisstijlhandboek is
erg belangrijk. Met een juiste inzet van deze
communicatiemiddelen beïnvloed je letterlijk
en figuurlijk de beeldvorming rondom je merk.
Een correcte toepassing zorgt voor een
duidelijke, eenduidige en herkenbare uitstraling.
Logo
Het ‘Wij zijn Nijmegen‘ DIY-logo is het
basislogo om je eigen variant te
kunnen maken. Het is een stramien
waarbij het beeld- en woordmerk
zelf aan te passen zijn naar de
wensen van jou persoonlijk, je bedrijf
of je organisatie.
Zowel de ampersand als de tekst zijn
dynamisch, en zijn makkelijk via de
PSD in Photoshop aan te passen. De
bestanden zijn te downloaden op
https://wijzijnnijmegen.nl/generator
Dynamisch beeldmerk
Het beeldmerk is zo ontwerpen
dat elke Nijmegenaar,
ondernemer, sportvereniging,
evenement, café etc. zijn eigen
ampersand kan maken door er
zelf een foto, tekening of
illustratie achter te zetten.
Geschikte toepassingen
Ieder beeld mag geplaatst
worden, zolang het niet
discriminerend of seksistisch is.
Ook mag het niet aanzetten tot
haat en geweld.
Dynamisch woordmerk
Naast een dynamisch beeldmerk, is er
ook een dynamisch woordmerk. Je kunt
zelf de naam van je bedrijf, organisatie of
evenement toevoegen tussen ‘wij zijn‘ en
‘Nijmegen‘.
Geschikte toepassingen
Het woordmerk ‘ij zijn ... Nijmegen‘ wordt
altijd geplaatst op 3, of bij een te lange
reeks aan woorden, op 4 regels. De grijze
kleur in het voorbeeld mag zelf worden
gekozen, bijv. je eigen huisstijlkleur.
Lettertype, lineheight, letterspacing en de
kleur zwart staan vast en mag niet
worden aangepast.
How it works
Online:
Voor online gebruik kan de
kleur van de zwarte tekst
ongewijzigd blijven.
Offline:
Voor het gebruik op
drukwerk. Zet het bestand in
de CMYK modus. Zet de
zwarte tekst om naar 95%
zwart (niet transparant). En
zet je foto of artwork die je
wilt plaatsen ook in CMYK
profiel.
Dynamisch logo
Dit zijn voorbeelden van hoe
het er uit kan zien.
Geschikte toepassingen
Het logo is geschikt om op
eigen online en offline
communicatie-uitingen te
plaatsen, zoals briefpapier
of website.
Plaatsing marge
... als submerk
De minimale marge voor
het plaatsen van het logo
als submerk is voor A5, A4,
A3, A2, A1 etc... rondom
10mm.
De minimale grootte van
het logo is 15mm breed.
... als merk
De minimale marge voor
het plaatsen van het logo
als submerk is voor A5, A4,
A3, A2, A1 etc... rondom
38mm.
Plaatsing op
kleur en foto
Het DIY-logo wordt altijd
op een witte achtergrond
geplaatst.
Bij plaatsing op een foto
of kleur, krijgt het logo een
een witte achtergrond,
met een minimale marge
van 5mm rondom.
Plaatsen van het logo is in
alle hoeken toegestaan.
Hier gelden dezelfde
regels alleen wordt het
logo altijd gecentreerd.
Dont’s
Twee voorbeelden van
hoe het niet moet.
Typografie
Voor alle tekstuele
uitingen wordt Poppins in
de hiernaast benoemde
karakters gebruikt. In
leestekst wordt dit
lettertype enkel gebruikt
in de lowercase
uitvoering.
Geschikte toepassingen
Headings, leestekst, quotes, etc.
Verhouding Corps (lettergrootte) en Interlinie
Voor het gebruik van Sofia Pro geldt de volgende verhouding van het corps en de interlinie:
- Corps: 10
Interlinie: 17
- Corps: 16
Interlinie: 23
- Corps: 20
Interlinie: 27
- etc
Letterspatiëring (kerning)
De verdeling van wit tussen de letters is: 0.
Tekstvoorbeeld
Kom je er niet uit, of heb je
een gaaf idee maar kun je
het zelf niet uitvoeren?
Wij helpen je graag om je
idee te bespreken en door
een grafisch vormgever uit
te laten voeren.
Contact
[email protected]
of
tel: 14024
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards