Olie in Oman - Introductiepresentatie - Jet-Net

advertisement
Olie in Oman
Introductiepresentatie
<naam bedrijf>
<naam school>
<datum>
<logo school>
<logo bedrijf>
Voorstellen
Voorstellen
Doelstelling
<bedrijf>
Projecten
Opdracht
• Naam:
• Opleiding:
Doelstelling
• Aan het einde van het project kun je:
Voorstellen
Doelstelling
<bedrijf>
Projecten
Opdracht
– een beeld vormen van werkzaamheden in de
richting béta/techniek;
– een beeld vormen van de samenhang tussen
lesstof op school en werkzaamheden bij een
technisch bedrijf;
– beargumenteren waarom je voor een bepaalde
technische oplossing hebt gekozen;
– in teamverband aan een opdracht werken;
– zelfstandig een gekozen ontwerp presenteren.
Doelstelling
Voorstellen
Doelstelling
<bedrijf>
Projecten
Opdracht
• Dit project wordt behandeld in lessen:
–
–
–
–
–
–
Scheikunde (4 lessen)
Natuurkunde (3 lessen)
Wiskunde (3 lessen)
Aardrijkskunde (4 lessen)
Economie (2 lessen)
Engels (1 les)
<logo bedrijf>
Voorstellen
Doelstelling
<bedrijf>
Projecten
Opdracht
<bedrijfsnaam>
• <kenmerken van het bedrijf>
• <werkzaamheden>
• <markt>
Projecten
Voorstellen
Doelstelling
<bedrijf>
Projecten
Opdracht
• <voorbeeldproject 1>
Projecten
Voorstellen
Doelstelling
<bedrijf>
Projecten
Opdracht
• <voorbeeldproject 2>
Projecten
Voorstellen
Doelstelling
<bedrijf>
Projecten
Opdracht
• <voorbeeldproject 3>
Opdracht
Voorstellen
Doelstelling
<bedrijf>
Projecten
Opdracht
Olie in Oman: Ontwerp een olieraffinaderij
voor de overheid van Oman
• De overheid van Oman heeft plannen om
een bestaande oliebron te gaan exploiteren.
Een belangrijke voorbereiding is het
technisch ontwerpen van de raffinaderij. De
raffinaderij wordt gebruikt voor de
bewerking van ruwe aardolie tot
verschillende soorten brandstoffen.
Opdracht
• Opzet van het project:
Voorstellen
Doelstelling
<bedrijf>
–
–
–
–
–
Werkboek met opdrachten per vak
Practica
Bedrijfsbezoek: <datum>
Poster: deadline <datum>
Posterpresentatie: <datum> <locatie>
Projecten
Opdracht
• Vragen? Neem contact op met <naam>
<emailadres>
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards