Uploaded by User612

Minimumdoelen 1B

advertisement
MINIMUMDOELEN 1B 5L
Wiskunde
Naam :
Geboortedatum :
Schooljaar :
Klas:
BEWERKINGEN
BREUKEN
L5
BREUKEN: De breuken ½, ¼ en ¾ kennen.
MWBbc-01
CIJFEREN
L5
MWBbc-02
L5
MWBbc-03
L5
CIJFEREN-OPTELLEN: De juiste begrippen gebruiken: optelling, som en
termen.
CIJFEREN-OPTELLEN: Optellen van natuurlijke getallen tot 1000 met
brug (max 1 overschrijding).
CIJFEREN-OPTELLEN: Cijferen met grotere getallen.
MWBbc-04
L5
CIJFEREN-OPTELLEN: Cijferen met decimale getallen.
MWBbc-05
L5
MWBbc-06
L5
MWBbc-07
L5
CIJFEREN-AFTREKKEN: De juiste begrippen gebruiken: aftrekking,
verschil, aftrektal en aftrekker.
CIJFEREN-AFTREKKEN: Aftrekken van natuurlijke getallen tot 1000 met
brug (max 1 overschrijding).
CIJFEREN-AFTREKKEN: Cijferen met grotere getallen.
MWBbc-08
L5
MWBbc-09
CIJFEREN-AFTREKKEN: Cijferen met decimale getallen.
L5
MWBbc-10
L5
MWBbc-11
L5
MWBbc-12
L5
MWBbc-13
L5
MWBbc-14
L5
CIJFEREN-VERMENIGVULDIGEN: De juiste begrippen gebruiken:
vermenigvuldiging, product, vermenigvuldigtal en vermenigvuldiger.
CIJFEREN-VERMENIGVULDIGEN: Vermenigvuldigen van natuurlijke
getallen tot 1000 waarbij de vermenigvuldiger kleiner is dan 10.
CIJFEREN-VERMENIGVULDIGEN: Vermenigvuldigen met grotere
getallen.
CIJFEREN-DELEN: De juiste begrippen gebruiken: deling, deeltal, deler,
quotiënt, rest.
CIJFEREN-DELEN: Delen van natuurlijke getallen tot 1000 waarbij de
deler kleiner dan 10 is.
CIJFEREN-DELEN: Delen met grotere getallen.
MWBbc-15
L5
MWBbc-16
L5
MWBbc-17
CIJFEREN-ALGEMEEN: Bij optellen en aftrekken van natuurlijke
getallen de termen juist onder elkaar schrijven.
CIJFEREN-ALGEMEEN: Cijferoefeningen controleren met een
zakrekenmachine.
HOOFDREKENEN
L5
Optellen tot 100
MWBh-01
L5
Aftrekken tot 100
MWBh-02
L5
Optellen van grote getallen met eindnullen.
MWBh-03
L5
Aftrekken van grote getallen met eindnullen.
MWBh-04
L5
Tafels van vermenigvuldiging.
MWBh-05
L5
MWBh-06
Deeltafels
L5
Vermenigvuldigen met 2 en 4.
MWBh-07
L5
Vermenigvuldigen met 10; 100 en 1000
MWBh-08
L5
Vermenigvuldigen met 5 en 50.
MWBh-09
L5
Delen door 2 en 4.
MWBh-10
L5
Delen door 10, 100 en 1000.
MWBh-11
L5
Delen door 5 en 50.
MWBh-12
TOEPASSINGEN
L5
MWBt-01
L5
MWBt-02
L5
MWBt-03
L5
MWBt-04
ZAKREKENMACHINE: Met een zakrekenmachine kunnen optellen en
aftrekken.
ZAKREKENMACHINE: Met een zakrekenmachine kunnen
vermenigvuldigen en delen.
TOEPASSINGEN: Enkelvoudige vraagstukken kunnen oplossen over
optellen en aftrekken.
TOEPASSINGEN: Enkelvoudige vraagstukken kunnen oplossen over
vermenigvuldigen en delen.
GETALLEN
L5
MWG-01
L5
MWG-02
NATUURLIJKE GETALLEN/KOMMAGETALLEN: De juiste begrippen
gebruiken (cijfer, natuurlijk getal, komma, kommagetal, …)
NATUURLIJKE GETALLEN/KOMMAGETALLEN: Getallen tot 1000 vlot
lezen en schrijven.
L5
MWG-03
L5
MWG-04
L5
MWG-05
L5
MWG-06
L5
MWG-07
L5
MWG-08
L5
MWG-09
L5
MWG-10
NATUURLIJKE GETALLEN/KOMMAGETALLEN: Getallen tot 10 000
lezen en schrijven.
NATUURLIJKE GETALLEN/KOMMAGETALLEN: De waarde van elk
cijfer in een natuurlijk getal tot 1000 bepalen (vb 1207 -> 2 = 2H=200)
NATUURLIJKE GETALLEN/KOMMAGETALLEN: Van de ene rang naar
de andere omzetten bij natuurlijke getallen tot 1000 (niet meer dan 1
rang) vb.: 4H = 40T / 40 T = 400 E
NATUURLIJKE GETALLEN/KOMMAGETALLEN: De symbolen =; ≠;<;>
juist invullen en interpreteren bij natuurlijke getallen.
NATUURLIJKE GETALLEN/KOMMAGETALLEN: Kommagetallen met
max. 2 decimalen lezen en schrijven.
BREUKEN/PERCENTEN: De juiste begrippen gebruiken (breuk, teller,
noemer).
BREUKEN/PERCENTEN: Weten wat een breuk is en concrete
voorstelling op een geheel kunnen aanduiden (vb. bij een voorverdeelde
figuur de breuk kunnen inkleuren).
DELERS EN VEELVOUDEN: De juiste begrippen kennen: deler en
veelvoud.
METEN EN METEND REKENEN
L5
MWM-01
L5
MWM-02
L5
MWM-03
L5
LENGTE: De volgende maateenheden en hun symbolen kunnen lezen,
vergelijken en zich voorstellen: meter (m) - millimeter (mm) - centimeter
(cm) - decimeter (dm) - kilometer (km)
LENGTE: De lengte van een lijnstuk tot op één millimeter nauwkeurig
meten.
LENGTE: Lijnstukken met een gegeven lengte tot op 1 cm nauwkeurig
tekenen.
LENGTE: Enkelvoudige vraagstukjes over lengte oplossen.
MWM-04
L5
MWM-05
GEWICHT: De volgende maateenheden en hun symbolen kunnen lezen,
vergelijken en zich voorstellen: kilogram (kg) - gram (g) - centigram (cg) milligram (mg)
L5
GEWICHT: Enkelvoudige vraagstukjes over gewicht oplossen.
MWM-06
L5
MWM-07
L5
MWM-08
L5
INHOUD: De volgende maateenheden en hun symbolen kunnen lezen,
vergelijken en zich voorstellen: liter - deciliter - centiliter - milliliter
GELDWAARDEN: De in omloop zijnde muntstukken en bankbiljetten
benoemen en onderscheiden.
TEMPERATUUR: Het begrip temperatuur en het symbool (°C) kennen.
MWM-10
L5
TEMPERATUUR: Weten dat 0 °C het vriespunt aangeeft.
MWM-11
L5
MWM-12
L5
MWM-13
L5
MWM-14
L5
MWM-15
L5
TIJDSTIP EN TIJDSDUUR: De volgende begrippen en afkortingen
kunnen lezen, gebruiken en aanduiden op een klok: het uur - het halfuur
- het kwartier.
TIJDSTIP EN TIJDSDUUR: Herleiden van uren naar minuten en
omgekeerd.
TIJDSTIP EN TIJDSDUUR: De tijd aflezen van een wijzerklok tot op het
uur, het halfuur en het kwartier.
TIJDSTIP EN TIJDSDUUR: De tijd aflezen op een digitale klok tot op 1
minuut.
TIJDSTIP EN TIJDSDUUR: Kennis van jaren / maanden / week / dagen.
MWM-16
L5
TIJDSTIP EN TIJDSDUUR: Kunnen omzetten van maanden naar jaar.
MWM-17
L5
TIJDSTIP EN TIJDSDUUR: Kunnen omzetten van dagen naar week.
MWM-18
L5
HOEKGROOTTE: Herkennen van een scherpe, rechte en stompe hoek.
MWM-19
MEETKUNDE
L5
MWMk-01
VORMLEER-PUNTEN, LIJNEN, VLAKKEN EN HOEKEN: Verschillende
soorten lijnen (rechte, gebogen en gebroken lijn, lijnstuk) herkennen en
tekenen.
L5
MWMk-02
L5
MWMk-03
L5
VORMLEER-PUNTEN, LIJNEN, VLAKKEN EN HOEKEN: Bij vlakke
hoeken de termen hoekpunt en benen benoemen en aanduiden.
VORMLEER-PUNTEN, LIJNEN, VLAKKEN EN HOEKEN: Hoeken
herkennen, benoemen en tekenen = scherpe, rechte en stompe hoeken.
VORMLEER-VLAKKE FIGUREN: Een driehoek tekenen en herkennen.
MWMk-04
L5
VORMLEER-VLAKKE FIGUREN: Een vierkant tekenen en herkennen.
MWMk-05
L5
VORMLEER-VLAKKE FIGUREN: Een rechthoek tekenen en herkennen.
MWMk-06
L5
MWMk-07
MEETKUNDIGE RELATIES-EVENWIJDIGHEID-LOODRECHTE STAND:
Begrippen: evenwijdige en loodrechte kennen
Download