Uploaded by Eef Stoffels

OP Oudheid

advertisement
DE OUDHEID
OP 13
10 Dinkel
2019
H1: OPKOMST LANDBOUW
 Oorzaken
 Gevolgen
 Beschaving = een
georganiseerde
samenleving met
dezelfde cultuur
LANDBOUW: GEVOLGEN
URUK:
 3500 v.C. grootste stad ter wereld
 tempels, werkplaatsen, markten
 50.000 inwoners
 Mesopotamië
 Soemerië




Oudste schrift
Uitvinding wiel
Klassenmaatschappij
Hiërarchie
 Ziggurat
 AGRARISCH-URBANE
SAMENLEVING
STANDAARD VAN URUK
STANDARD OF UR
URUK
UR
GILGAMESJ
OPDRACHT 2
HOOFDSTUKKEN: OVERZICHT
 Inleiding
DEEL 1: DE OUDE BESCHAVINGEN
1 . Het ontstaan van landbouw en steden
 Vruchtbare Halve Maan
 Mesopotamië
 Soemerië
2. Ontstaan van het schrift
Spijkerschrift
Lineair A
Lineair B
Grieks alfabet
3. De eerste ‘Griekse’ beschavingen
Minoïsche beschaving
Myceense beschaving
HOOFDSTUKKEN: OVERZICHT
MY THEN EN SAGEN, RELIGIE EN WETENSCHAP
 4. Gilgamesj-epos
 5. De Doos van Pandora
DEEL 2: DE KLASSIEKE OUDHEID: GRIEKENLAND

6. De Archaïsche Periode
 politiek, cultuur, wetenschap, filosofie

7. De Klassieke Periode
 politiek, cultuur, wetenschap, filosofie

8. De Hellenistische Periode
 De veroveringen van Alexander de Grote
DEEL 3: HET ROMEINSE RIJK
HOOFDSTUKKEN: OVERZICHT
DEEL 3: HET ROMEINSE RIJK

9. Romeinse Koningstijd

10. Romeinse Republiek

11 . Romeinse Keizerrijk

12. Opkomst Christendom

13. Einde van het West-Romeinse Rijk
CHRONOLOGIE
10.000 v.Chr. Landbouwrevolutie in de Vruchtbare Halve Maan
6.000 v.Chr. Start veeteelt schapen en geiten
3.500 v.Chr. irrigatie in Mesopotamië
3.300 v.Chr. spijkerschrift verspreidt zich over Mesopotamië
1 .800 v.Chr. Gilgamesj Epos wordt opgeschreven
CHRONOLOGIE: BESCHAVINGEN
’De Oudheid’:
‘De klassieke Oudheid’:
3000 V Chr – 500 n Chr
500 v Chr – 500 n Chr
3500-2350
v.Chr. SUMERISCHE STADSSTATEN
2350-2200
v.Chr. AKKADISCHE RIJK
3400-1450
v.Chr. MINOÏSCHE PERIODE
1600-1200
v.Chr. MYCEENSE PERIODE
800-500
v.Chr. GRIEKSE ARCHAÏSCHE PERIODE
500 – 336
v. Chr. GRIEKSE KLASSIEKE PERIODE
336 - 30
v. Chr. GRIEKSE HELLENISTISCHE PERIODE
753 - 509
v. Chr. ROMEINSE KONINGSTIJD
509- 27
v. Chr. ROMEINSE REPUBLIEK
ROMEINSE KEIZERRIJK27- 395
PRE-SPIJKERSCHRIFT
GILGAMESJ- EPOS
GILGAMESJ EN ENKIDU
GILGAMESJ
LINEAIR A
LINEAIR A
MINOISCHE BESCHAVING
MINOISCHE BESCHAVING
MINOISCHE BESCHAVING
MINOISCHE BESCHAVING
MINOISCHE BESCHAVING
MINOISCHE BESCHAVING
MINOISCHE BESCHAVING
MINOISCHE BESCHAVING
MINOS - MINOTAURUS
LINEAIR B
LINEAIR B
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards