Informatie voor de eiceldonor Moreel ethische aspecten De

advertisement
Informatie voor de eiceldonor
U hebt kortgeleden aangeboden als eiceldonor op te treden, voor iemand in uw omgeving die geen
(goede) eigen eicellen meer heeft. Het strekt u tot eer dat u daartoe de bereidheid hebt uitgesproken. Er
zijn echter een aantal aspecten die u zich bewust moet zijn voordat u aan zo'n ingrijpende behandeling
begint. Vandaar dit informatiestencil.
Moreel ethische aspecten
Moreel ethisch gezien is eiceldonatie vergelijkbaar met spermadonatie in het geval van paren waarbij de
man geen (goed) eigen zaad heeft, maar in de praktijk ligt dat niet zo eenvoudig. Bij spermadonatie is de
inspanning die de man zich moet getroosten niet zo groot, maar bij eiceldonatie houdt dat in dat u
gedurende twee weken een hormoonbehandeling moet ondergaan, dat u in die periode ook regelmatig in
het ziekenhuis onderzoeken zult moeten laten uitvoeren, zoals echografisch onderzoek en bloedonderzoek
en dat u na zo'n twee weken voorbehandeling een follikelpunctie moet ondergaan, om de rijpe eitjes te
verkrijgen.
De behandeling zelf
Op zichzelf bestaat de behandeling zelf uit de eerste en de tweede stap van een volledige In- Vitro
Fertilisatie (IVF) behandeling. Wij verwijzen hiervoor naar de pagina's over IVF: Algemene informatie,
stimulatie en punctie en terugplaatsing, en daarnaast naar de pagina's complicaties, waar alle complicaties
die ooit bij IVF beschreven zijn, worden vermeld. Lees deze pagina's voordat u met een behandeling
begint. Daarenboven dienen de donor en de acceptor te worden 'gesynchroniseerd', dat wil zeggen dat de
cyclus van u beiden gelijkop moet lopen. Wij kunnen dit doen met een hormoonbehandeling van hetzij u,
hetzij uw acceptor. Er moet bij de acceptor ook een zgn 'proefcyclus' worden uitgevoerd, waarin we
kijken hoe zich bv. het baarmoederslijmvlies (endometrium) ontwikkelt. Wij vragen u risicovol gedrag
zoals roken, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en medicijngebruik- voor zover u dat zou hebben- te
staken. Met name bij roken kan dat soms lastig zijn. Voorts vragen wij u om foliumzuur tabletjes te
gebruiken gedurende de simulatiefase tot aan de punctie.
Beschikkingsrecht maar geen 'eigendom'
U staat alle verkregen eicellen aan de acceptor af, en als er embryo's worden ingevroren hebben
uitsluitend de wensvader en wensmoeder daarover het beschikkingsrecht. NB: Het is niemands 'bezit',
omdat eigendom kan worden gekocht en verkocht, wat bij embryo's wettelijk expliciet verboden is. U
kunt de embryo's dan ook later nooit meer 'opeisen', als er iets zou gebeuren. Wel mogen de wensouders
uit vrije wil bepalen dat zij ze aan u 'afstaan'
Uit vrije wil?
Na de punctie bent u klaar met de behandeling, maar ook daarna zijn er nog risico's. Het is dan ook van
groot belang dat u zich vantevoren bewust bent waar u aan begint, en dat u voor de volle honderd procent
achter uw beslissing staat. Met name is belangrijk dat u deze beslissing uit vrije wil hebt genomen, en dat
u zich niet onder druk gezet voelt door de vrouw of door het paar dat met uw eicellen een kind wil(len)
krijgen.
De relatie met de eicelacceptor
U moet beseffen dat uw relatie met de eicelacceptor kan veranderen. Toch, wat er ook gebeurt, als er een
kind komt, zult u levenslang beseffen dat uw vriendin of zusje een kind heeft dat biologisch van u is. Dat
kan invloed hebben op uw verstandhouding met de acceptor.
De relatie met het kind
Daarenboven dient u zich te realiseren dat het kind niet uw kind is, maar het kind van de man en vrouw
aan wie u de eicellen hebt afgestaan. Ook later niet, ondanks het feit dat het biologisch en genetisch wel
uw afstamming heeft. Met name kan dit problemen geven als de eiceldonor zich met de opvoeding van
het kind zou willen gaan bemoeien. Het is, en blijft- ook bij de Nederlandse wet- hun kind. Op zich is er
niets tegen dat het kind, net als bij neefjes en nichtjes, een goede band met u heeft, maar u bent dan niets
meer of minder dan een goede 'tante', en nooit de echte moeder, hooguit de biologische moeder.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards