Bestand downloaden - School voor Horeca-gastheren

advertisement
Uitleg uitwerking van de werkboeken:
Introductie op het nieuwe leerbedrijf
Introductie periode is bedoelt om de werknemer kennis te laten maken met het
bedrijf, en het bedrijf kennis te laten maken met de nieuwe werknemer.
Een introductie zorgt ervoor dat een medewerker binnen korte tijd weet:
wat zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn;
hoe hij het werk moet doen;
wie wat doet binnen de organisatie;
welke regels en afspraken er gelden.
Inwerken van nieuwe stagiaires:
De inwerkperiode duurt meestal een maand. Tijdens deze periode wordt de nieuwe
medewerker gekoppeld aan een mentor of coach. Dit is een directe collega die hem
uitleg geeft over het werk en praktische zaken. De mentor helpt de medewerker bij
het uitvoeren van zijn taken en bij het oplossen van problemen. Als mentor heb je
een aantal taken:
het werk van de nieuwe medewerker bekijken en controleren;
de nieuwe werknemer op tijd corrigeren;
verdere uitleg geven over het werk of over de organisatie;
vragen van de nieuwe werknemer beantwoorden;
problemen die de nieuwe werknemer ondervindt, helpen oplossen.
Communicatie:
Het overbrengen van een boodschap
Boodschap
Zender
feedback
ontvanger
Twee vormen van communicatie:
Formele communicatie:
Een gesprek wat volgens bepaalde regels word gevoerd, bijvoorbeeld:
Functioneringsgesprek
Beoordelingsgesprek
Informele communicatie:
Een gesprek zonder vastgestelde regels, bijvoorbeeld:
Gesprek met je collega’s,
Gesprek met gasten
Mondelingen communicatie:
Voordelen
Het is snel en direct
Je kan het aanpassen en uitleggen als
iets niet duidelijk is
Schriftelijke communicatie:
Voordelen
Alles is nog eens na te lezen
Het is overzichtelijk




Nadelen
Je kan niet teveel informatie geven, dit
wordt niet onthouden
Kan discussies opleveren waardoor het
meer tijd
Nadelen
Het staat vast je kan het niet uitleggen of
toelichten
Je weet niet of het bij de juiste persoon
terecht komt
Miscommunicatie
Taalbarrière
Te laat communiceren
Te veel communiceren
Feedback
Is een terugkoppeling van iets dat gebeurt of gedaan is en wat de eventuele
verbeterpunten zijn.
Bij het geven van feedback is het belangrijk dat je duidelijk bent en vooral op let hoe
je iets brengt en dat je positieve feedback geeft waar men ook iets mee kan doen.
Instructies geven:
Waarbij moet je letten als je een nieuwe medewerker instructies geeft.
1. Deel het verhaal in kleine stukken, probeer duidelijk te zijn
2. Neem de tijd, je kunt van een nieuwe medewerker niet verwachten dat ze alles
in één keer begrijpen
3. Laat de nieuwe medewerker een samenvatting maken
4. Wees duidelijk, gebruik geen lastige woorden of zinnen.
5. Gebruik signaalwoorden
6. Houdt rekening met het tempo en gebruik rustpauzes
7. Houdt rekening met je stemvolume
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
123456-
Lokaliseer en formuleer het probleem
Inventariseer de oorzaken
Bepaalde vermoedelijke oorzaak
Test mogelijke oplossingen
Bepaal de oplossing
Presenteer de oplossing en voer het in
Basisstijlen
1 Instrueren:
Bij deze stijl bestaat een maximale zorg voor de productie en een minimale zorg voor
de medewerkers er wordt veel sturing en weinig ondersteuning aan de medewerkers
geboden. Het instrueren betekent: de bedoeling duidelijk aangeven, duidelijk
instructies geven, noodzaak benadrukken, toets vragen stellen en concrete
afspraken maken.
2 Overtuigen:
Hier ligt de nadruk op de productie en op de zorg voor de medewerkers. Er wordt
veel sturing en veel ondersteuning gegeven. Overtuigen houdt in : bedoeling duidelijk
aangegeven juiste uitvoering benadrukken en concrete afspraken maken.
3 Ondersteunen
De maximale zorg voor de medewerkers staat centraal. Er wordt veel ondersteuning
en weinig sturing gegeven . Ondersteunen betekent: problemen opsporen en
accepteren, doorvragen naar het eindelijk probleem, begrip voor gevoelens tonen,
probleem helpen oplossen en vragen of oplossing voldoet.
4 Delegeren:
Er is minimale aandacht voor de productie en voor de medewerkers. Er wordt weinig
ondersteuning en weinig sturing gegeven. Delegeren houd in : belangstelling tonen,
begrip voor problemen tonen, condities onderzoeken, nieuwe informatie geven en
vertrouwen uitspreken
Vormen van leiderschap
Autoritair leiderschap
Leiderschapsstijl waarbij de leider het alleen voor het zeggen heeft. De medewerkers
zijn ondergeschikt en moeten doen wat de leider zegt.
Participatief leiderschap
Een participatief leider laat medewerkers doorgaans vaker meedenken in het
besluitvormingsproces.
Laissez-faire leiderschap
De laissez-faire ('laat maar gaan') stijl wil zeggen dat de leider alles zonder in te
grijpen laat gebeuren
Productiviteit:
De gemiddelde productie (omzet) per werknemer per uur, per dag, week of maand.
Factoren die invloed hebben op de productiviteit zijn:
Routine.
Bereidheid.
Tempo.
Werkmethode







Grootte van het bedrijf
Bedrijfstype
Vaardigheid van de medewerkers
Werkmethode (zelfbediening of klassiek)
Loopafstanden binnen het bedrijf voor de medewerkers (voorraad e.d.)
Indeling gebouw (zijn er liften en/of trappen aanwezig)
Hulpmiddelen, bijvoorbeeld keukenapparatuur, cutter of met de hand snijden.
Personeelsbehoefte:
Kwantitatieve behoefte:
Aantal werknemers dat je nodig hebt, afhankelijk van het aantal taken dat uitgevoerd
moet worden om alles zo snel mogelijk gedaan te krijgen, er wordt niet aan kwaliteit
gedacht.
Kwalitatieve behoefte:
De eisen die je aan een werknemer stelt, is het ervaren personeel, opgeleid
personeel, zoals een sommelier een zelfstandig werkend gastvrouw of gastheer.
Werkoverleg:
Periodiek overleg tussen leidinggevende en medewerkers over het werk en over de
werkomstandigheden
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen bij een werkoverleg zijn:



De werkzaamheden van de afgelopen tijd
Informatie over nieuwe producten of apparaten
Nieuwe ideeën menukaart aanpassing wijnkaart





Werkoverleg moet je voorbereiden;
Van te voren moet je een goede voorbereiding maken. Er moet nagedacht
worden over onderwerpen die besproken worden. Hiervan kun je een agenda
maken. Deze onderwerpen worden medegedeeld aan alle collega’s. Deze
kunnen de onderwerpen vast doorlezen en hierover hun mening vormen. Ook
kunnen zij alvast nadenken over eventuele oplossen.
Tijdens het werkoverleg luister je goed naar elkaar. Je staat open voor elkaar
ideeën/meningen en je laat elkaar uitpraten. Je geeft je eigen mening en
vraagt het na als je iets niet begrijpt. Kortom: doe mee, denk mee, praat mee
en kom met voorstellen.
Je rond het samen te vatten en dit eventueel op te schrijven. Daarna ga je
werken aan de opvattingen en ideeën die gemaakt zijn deze avond.
Werkbespreking
Een werkbespreking is geen werkoverleg. Een werkbespreking is een overleg
over het werk tussen leidinggevende en medewerkers, maar ook
medewerkers onderling en gaat over het te verrichten werk op korte termijn.
Een werkbespreking heeft een instructief karakter. Het doel van een
werkbespreking is meer afstemming en planning van de dagelijkse of
wekelijkse werkzaamheden en het oplossen van problemen. Denk
bijvoorbeeld aan werkplanning, taakverdeling, afwijkende bestellingen van
klanten, nieuwe producten, vakanties of het inwerken van nieuwe collega’s.
De frequentie van de werkbespreking is meestal hoger dan die van een
werkoverleg (dagelijks of wekelijks).
Functioneringsgesprek
Is een gesprek tussen jou en je leiding gevende over hoe je functioneert in een
bedrijf










vakkennis en vaardigheden
omgaan met gasten
samenwerken met collega’s
communicatie in het bedrijf
inhoud van de taak
organisatie van het eigen werk (werktempo, netheid)
zelfstandigheid (besluiten nemen , initiatief tonen)
instelling ten aanzien van het werk( inzet, verantwoordelijkheden)
werkomstandigheden
opleidingswensen
Beoordelingsgesprek
Beoordelingsgesprek volgt meestal op een functioneringsgesprek. Een
beoordelingsgesprek is een gesprek van leidinggevende. Een functioneringsgesprek
is een gesprek van leidinggevende en werknemer.




je proeftijd is voorbij, krijg je een vast contract
Ben je geschikt voor andere functie binnen het bedrijf, bijvoorbeeld het
verzorgen van catering?
Kun je huidige functie blijven vervullen ?
Heb je voldaan aan norm voor een eventuele extra beloning of slarisverhoging
Download