De Es, het Ambulante GGZ-centrum voor Ouderen

advertisement
De Es, het Ambulante GGZ-centrum voor Ouderen van Altrecht en
Hoogeveen en Partners psychologen, eerstelijnspraktijk bieden per 1 januari 2009
2 opleidingsplaatsen tot Gezondheidszorgpsycholoog
Altrecht
Altrecht is een instelling voor Geestelijke
Gezondheidszorg in de regio Utrecht.
Altrecht heeft verschillende locaties in de
regio. Afdeling De Es is een onderdeel van
de Specialistische Divisie Ouderen
De Es is een ambulante afdeling die zowel
individuele als deeltijdbehandeling biedt aan
personen van 60 jaar en ouder met
psychiatrische, psychische en ernstige
psychosociale problemen
Op de afdeling werken ongeveer 120
medewerkers. De Es bedient met drie
regioteams een verzorgingsgebied dat naast
de stad Utrecht ook de regio MiddenWestelijk Utrecht omvat. De zorg wordt
verleend door 2 functieteams (Functionele
Psychiatrie / Langdurige Zorg en Cognitieve
Stoornissen) volgens het biopsychosociale
model en daar waar mogelijk door evidencebased handelen. De Es werkt samen met de
afdeling den Eik, het opnamecentrum voor
klinisch-psychiatrische diagnostiek en
behandeling voor ouderen te Zeist
Hoogeveen & Partners
Hoogeveen & Partners is een eerstelijns
psychologenpraktijk met een uitgebreide
expertise op het terrein van hulpverlening in
de geestelijke gezondheidszorg. Wij
verlenen hierin hulp aan mensen met
klachten van psychische of
psychosomatische aard.
Psychologen van Hoogeveen & Partners
staan voor kwaliteit, betrokkenheid én
doelgerichtheid. Onze werkwijze is
gebaseerd op een cognitief
gedragstherapeutisch- en
systeemtheoretisch referentiekader.
Hoogeveen & Partners is een relatief jong
bedrijf met veel ambitie en een duidelijke
groeistrategie.
Voor meer informatie verwijzen wij graag
naar onze website:
www.hoogeveenenpartners.nl
De functie
In het kader van uw functie als GZ-psycholoog in opleiding bent u betrokken bij diagnostiek
en indicatiestelling bij volwassenen en ouderen. De taken die u verricht kunnen
(psycho)diagnostisch, curatief, preventief, beleidsmatig en beheersmatig van aard zijn en
passen bij de opleidingseisen tot GZ-psycholoog. Deze taken kunnen ook bij cliënten thuis
worden verricht. Uw standplaats voor de Es zal zijn de locatie Jutfaseweg. Hoogeveen &
Partners heeft vestigingen in Leersum, Ermelo & Putten. Op de laatste twee locaties in de
gezondheidscentra aldaar.
Uw profiel
Voor deze functie dient u te beschikken over een LOGO-verklaring. Daarnaast hebt u veel
affiniteit met zowel kortdurende eerstelijns psychologische zorgverlening als met
ouderenpsychologie en –psychiatrie. U weet waar u voor wilt staan maar u kunt zich tevens
flexibel opstellen. U kunt zowel gestructureerd als creatief handelen Tevens bent u in staat
om te werken in een multidisciplinair team. Een behoorlijke mate van stressbestendigheid is
een van uw kwaliteiten.
Het bezit van een rijbewijs B is gezien het outreachend karakter van de werkzaamheden
vereist.
Wij bieden
Hoogeveen & Partners en de Es bieden u een stimulerende werkomgeving waarin vanuit
verschillende functies wordt gewerkt aan een samenhangend en kwalitatief goed
zorgaanbod. Daarnaast streven wij naar een verdere kwalitatieve ontwikkeling van het
opleidingsklimaat. Wetenschappelijk onderzoek is daarbij een belangrijk onderdeel van de
kwaliteitsverbeterende activiteiten.
Binnen dit kader bieden wij een gedegen praktijkopleiding tot GZ-psycholoog met
uitstekende begeleiding en arbeidsvoorwaarden.
Salaris
FWG 59/60, afhankelijk van ervaring. De CAO-GGZ is van toepassing. De opleidingskosten
te betalen aan het RINO, worden vergoed door Altrecht.
Informatie & sollicitaties
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen
vóór 16 augustus 2008 digitaal solliciteren door een brief, CV én LOGO-verklaring te
verzenden t.n.v. Gerri Bres, personeelsconsulent. Ga naar: www.werkenbijaltrecht.nl, toets
bij trefwoorden 031 in en laat het systeem zoeken. Bijgevoegde Worksbestanden kunnen
niet gelezen worden!
Wij willen je er graag op wijzen dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden
genomen.
Vragen over de wijze van solliciteren kun je per email stellen aan Gerri Bres,
personeelsconsulent, via emailadres [email protected]
Voor verdere informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met de heer G.
Ramaekers, klinisch psycholoog, praktijkopleider (030-2297600).
Download