opleidingsplaats gz-psycholoog

advertisement
Een gecombineerde GZ-opleidingsplaats NIFP (locatie Pieter Baan Centrum) en Altrecht
(FPA Roosenburg)
De praktijkinstellingen Pieter Baan Centrum en Roosenburg bieden gezamenlijk per 1 januari 2014
een opleidingsplaats voor een Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PioG).
Pieter Baan Centrum
Het Pieter Baan Centrum (PBC) is onderdeel van het Nederlands Instituut voor Forensische
Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en is de psychiatrische observatiekliniek van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie. Het is formeel een Huis van Bewaring met een specifieke taak: het
uitbrengen van adviezen Pro Justitia. Gedragsdeskundigen van het PBC onderzoeken gedurende
zeven weken observandi die verdacht worden van het plegen van ernstige geweldsmisdrijven.
Observatie gebeurt in een multidisciplinair team, bestaande uit een (forensisch) psychiater, een
psycholoog, een medewerker van de groepsobservatie, een forensisch milieuonderzoeker en een
jurist. De gedragsdeskundigen adviseren aan de rechter of het Openbaar Ministerie en doen een
uitspraak of er bij de observandus sprake is van een psychische stoornis, over de mate van
toerekeningsvatbaarheid, de kans op recidive en een eventuele behandeling van de verdachte.
Roosenburg
Roosenburg maakt deel uit van de divisie Aventurijn van de GGZ-instelling Altrecht. Roosenburg
ziet het als haar missie om zorg en veiligheid te bieden. Zorg wordt geboden aan mensen die door
hun complexe (externaliserende) probleemgedrag zijn vastgelopen en de greep op hun leven kwijt
zijn geraakt. Het doel is enerzijds dat mensen de draad van hun leven weer kunnen oppakken en
deel uit kunnen maken van de maatschappij. Anderzijds is het doel om bij te dragen aan het
vergroten van de veiligheid van de maatschappij.
Roosenburg is een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) en biedt verschillende soorten
behandelingen, verdeeld over vijf verschillende soorten afdelingen met een gesloten, besloten of
open structuur. De psychiatrische problematiek van patiënten is complex en meervoudig, veelal is
er sprake van de combinatie persoonlijkheidsproblematiek en middelenmisbruik.
Roosenburg biedt een uitdagende werkplek met daarin volop mogelijkheden om actief te
participeren in de totstandkoming van behandelprogramma’s en wetenschappelijk onderzoek.
De voornaamste werkzaamheden van de PioG zijn:
 het verrichten van uitgebreid psychologisch diagnostisch (test)onderzoek bij observandi en
verslaglegging daarvan aan de rechtbank (PBC);
 hoofdbehandelaarschap, (co-)therapeut van individuele behandeling, systeembehandeling
en groepsbehandeling (Roosenburg);
 het op termijn inbrengen van psychologisch gedragskundige kennis in het multidisciplinaire
team;
 deelname aan stafoverleg, behandeloverleg en andere interne overlegstructuren;
 deelname aan interne deskundigheidsbevordering;
 bijhouden van de recente ontwikkelingen op het (forensisch) vakgebied;
 intervisie met overige PioG’s van Altrecht en deelname aan gezamenlijke
casuïstiekbespreking.
Wij vragen:
 een afgeronde studie psychologie, bij voorkeur in de afstudeerrichting Klinische Psychologie
of Forensische Psychologie;
 in het bezit van een LOGO verklaring en een Verklaring omtrent het Gedrag;
 enige jaren ervaring in het forensische werkveld en/of in de GGZ;
 affiniteit met de doelgroep forensische psychiatrie en langdurige psychiatrie;
 affiniteit met een cognitief gedragstherapeutisch en systeemtheoretisch referentie kader;
 zowel goed zelfstandig kunnen functioneren als in teamverband kunnen werken;
 praktisch uitvoerend bezig kunnen zijn met psychologisch onderzoek;
 de bereidheid om de opleiding tot rapporteur NIFP te volgen bij aanvang van de opleiding.
Wij bieden:
 opleiding tot GZ-psycholoog onder verantwoording van het RINO Utrecht;
 de aanstelling is opgebouwd uit 16 uur Roosenburg en 16 uur Pieter Baan Centrum
gedurende de gehele opleiding;
 samenwerking in een enthousiast en professioneel team met voldoende ruimte voor
overleg en intervisie;
 de mogelijkheid om ervaring op te doen met zowel specialistische als algemene diagnostiek
bij verschillende patiëntpopulaties;
 werkbegeleiding en supervisie door een ervaren GZ-psycholoog of klinisch psycholoog;
 opleiding- en trainingsmogelijkheden.
Aanstelling en dienstverband
Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst
voor 32 uur per week van 01-01-2014 tot en met 31-12-2015. Inschaling vindt plaats volgens de
CAO GGZ, het eerste jaar in FWG 59-0 en het tweede jaar in FWG 59-1 (bij gebleken
geschiktheid).
De eigen bijdrage in de RINO-opleidingskosten is € 5.735,- voor de totale opleiding, dat is 1/3 deel
van het totaalbedrag. Altrecht vergoedt 2/3-deel van de RINO-opleidingskosten. Betaling in
termijnen gedurende de opleiding is mogelijk.
Praktijkopleider
Drs. R. (Rogier) A. van Huffelen, Klinisch Psycholoog
Sollicitatieprocedure
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen tot en met
31 juli digitaal solliciteren door een brief en CV te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl onder
vacature CURA/013/037. Een LOGO-verklaring kan niet bij uw sollicitatie worden gevoegd, maar
dient u te kunnen tonen indien u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in augustus.
Wij willen u er graag op wijzen dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden
genomen.
Inlichtingen
Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij:
Dhr. E. Pietersma, afdelingsmanager Roosenburg en/of mevr. C. Poolman, GZ psycholoog
Roosenburg, telefoonnummer 030-2256290.
Mevr. B. Boer, klinisch psycholoog PBC, telefoonnummer 088-0710700, of mevr. H. Blankman,
hoofd bureau opleidingen NIFP, telefoonnummer 088-0710243.
Download