Brochure wetenschap en opleidingen

advertisement
Deze brochure is een uitgave van:
NIFP / DJI
Postbus 13369 / 3507 LJ Utrecht
Tel: 088 0710 140
[email protected]
www.nifpnet.nl
April 2016
Het Nederlands Instituut
voor Forensische Psychiatrie
en Psychologie
Bureau Wetenschap & Opleidingen
Het NIFP is een toonaangevend kennisinstituut op het gebied
van forensische psychologie en psychiatrie. Het bureau
Wetenschap en Opleidingen (W&O) van het NIFP verricht
wetenschappelijk onderzoek en biedt opleidingen aan binnen
dit zich steeds ontwikkelende werkveld. In deze brochure
vindt u informatie over het bureau W&O, de onderzoeken die
daar plaatsvinden en de opleidingen die u bij het NIFP kunt
volgen.
Opleidingen
Een forensisch psychiater of psycholoog heeft veel
specialistische kennis en vaardigheden nodig. Bureau W&O
organiseert verschillende opleidingen en cursussen die hier in
voorzien.
vormgeven. De opleiding heeft als doel om ervaren
rapporteurs de competenties aan te reiken die zij nodig
hebben om startende rapporteurs te begeleiden.
Enkele (terugkerende) cursussen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cursussen Risicotaxatie (1 tot 3 dagen)
Schrijftraining (1 dag)
Succesvol presenteren voor de rechtbank (1 dag)
Transculturele psychiatrie (2 tot 6 dagen)
REM training (2 dagen)
Communicatie (1 dagdeel tot 2 dagen)
Neurofarmacologie
Introductiecursus zorg in detentie
Maatregeladvies voor ervaren rapporteurs
Opleidingsplaatsen
De opleidingen en cursussen worden vormgegeven door onze
inhoudelijk experts, ondersteund door onderwijskundige
expertise. Voor het gehele aanbod wordt accreditatie
aangevraagd bij de relevante beroepsverenigingen (NVvP,
FGzPt en NIP/NVO).
Opleiding PJ rapporteur
De opleiding dient als introductie voor kandidaat-rapporteurs,
maar is ook geschikt voor ervaren rapporteurs die hun
kennis en vaardigheden willen verdiepen. De opleiding biedt
een gedegen scholing op het gebied van strafrechtelijk en
civielrechtelijk onderzoek en rapportage over volwassenen,
kinderen en jongeren die in aanraking zijn gekomen met
Justitie of de Kinderbescherming. De opleiding biedt ook een
specifiek deel voor milieurapporteurs.
De opleiding gaat zowel in op de diagnostische en
juridische als de praktische facetten van het rapporteren
over volwassenen, kinderen en jeugdigen. Het doel van de
opleiding is dat cursisten, na het volgen ervan, zelfstandig in
staat zijn om kwalitatief verantwoorde Pro Justitia rapportages
te schrijven. De opleiding is geaccrediteerd door het NRGD.
Opleiding supervisoren
In de opleiding tot supervisor/praktijkopleider PJrapporteur leren ervaren rapporteurs hoe zij de supervisie/
praktijkopleiding van startende rapporteurs kunnen
Het NIFP vindt het belangrijk nieuwe professionals met
het forensische veld kennis te laten maken en op te leiden.
Dit bieden wij aan in een stage psychiatrie en een stage
psychologie. De RGS erkende keuzestage Forensische
Psychiatrie voor AIOS heeft plaatsen in het Pieter Baan
Centrum van het NIFP en het NIFP Midden-Nederland, maar
ook bij NIFP Noord-Holland en NIFP Zuid-Nederland. De
stage psychologie heeft een opleidingsplek op het Pieter Baan
Centrum (PBC) voor gezondheidspsychologie en klinische
psychologie.
Wetenschap
De wetenschappelijke kennis en methodologische
ontwikkeling van onderzoek, risicotaxatie en effectieve
behandelmethoden hebben afgelopen jaren een hoge
vlucht genomen. Ook vraagt de samenleving en politiek
om verantwoording over methoden van onderzoek en de
effectiviteit van behandelinterventies in de forensische zorg.
Het beheer en de wetenschappelijke ontwikkeling van deze
kennis door het bureau W&O bestaat uit:
• Een actief onderzoeksbeleid gericht op ontwikkeling van
direct toepasbare kennis (instrumenten) en monitoring
van de psychiatrische en psychologische diagnostiek,
advisering en behandeling in detentie.
• Een actieve externe profilering door aansluiting bij de
wetenschappelijke wereld en debat in het forensisch veld.
• Kennismanagement in de eigen organisatie.
In het onderzoeksprogramma van Wetenschap worden
drie onderzoekslijnen onderscheiden:
• Onderzoek op gebied van stoornis en risico dat bijdraagt
aan de toepassing van forensische psychiatrische, psychologische en juridische kennis in uitvoeringspraktijk
(instrumentontwikkeling, toepassing van evidence-based
assessment en kwaliteitsmonitoring ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie en behandeling).
• Onderzoek geïnitieerd door actuele ontwikkelingen (b.v.
ontwikkeling instrument risicoanalyse voor extremistisch
geweld).
• Fundamenteel onderzoek naar (neuro)biologische en
(neuro)psychologische factoren die mogelijk ten grondslag liggen aan psychopathologie, geassocieerd met crimineel gedrag, ten behoeve van verfijning van diagnostiek,
risicotaxatie en richtlijnen voor behandeling. Dit vindt
plaats in samenwerking met kennispartners binnen het
Forensisch Neuroscience Center.
Voor bovengenoemde onderzoekslijnen wordt gebruik
gemaakt van verschillende informatiebronnen:
1. Diverse databases: het Forensisch Registratie en
Informatie Systeem (FRIS), de Monitor Moeilijk
Onderzoekbaren (MoMo) en de wetenschappelijke database Pieter Baan Centrum.
2. Dossiers zoals Pro Justitia rapportages en
indicatiestellingen voor forensische zorg.
3. Testonderzoek bij verdachten (waaronder neuro
psychologisch testlaboratorium).
4. Wetenschappelijk literatuur via de informatiespecialist.
5. Praktische kennis van onze professionals in de
uitvoeringspraktijk.
Samenwerking met universiteiten en
kennisinstituten
Het NIFP werkt samen met excellente partners in het
binnen- en buitenland. Onder andere universiteiten en
kennisinstituten, zoals het Wetenschappelijk Onderzoek
en Documentatie Centrum (WODC), Expertisecentrum
Forensische Psychiatrie (EFP), Forensisch Consortium
Adolescenten (ForCA). Deze samenwerking loopt uiteen van
levering van data en daarbij behorend advies tot intensieve
onderzoekprojecten, waaronder promotietrajecten.
Producten
De wetenschappelijke tak van het NIFP verspreidt haar kennis
via onderzoeksrapportages, (inter) nationale publicaties
in gerenomeerde tijdschriften, maar ook via opleidingen,
symposia en refereeravonden.
Symposia voor kennisdeling
Twee keer per jaar organiseert het NIFP symposiadagen
over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorg en
rapportage.
Contact
Heeft u vragen over de opleidingen en trainingen van het NIFP
of wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek
van het instituut? Kijk dan op www.nifpnet.nl. U kunt ook
contact opnemen met het bureau Wetenschap en Opleidingen:
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards