FRIS Creatieve economie

advertisement
FRIS Creatieve economie
Partners: Provincie, stad Genk, Stad Hasselt,
kennisinstellingen, LRM
Trekker : te bepalen vanuit de visie
Willen we de creatieve sectoren laten
groeien?
Of willen we de creatieve sectoren
inzetten om de economie te doen
groeien?
Bouwstenen FRIS-cluster
Voorstel inventariseren creatieve economie
Inventariseren op
het veld
Overkoepelende
pilot topics
Inventariseren van de
visies binnen de
partners
Bouwstenen: ontbrekende schakels
 In welke bouwstenen ontbreken er
schakels en waarop kan de komende 2
jaar ingezet worden om het FRIS te
vervolledigen?
 Zijn de actoren bekend die de ganse
sector kunnen vertegenwoordigen?
Bouwstenen: ontbrekende schakels
 Is de visie in de sector uitgetekend en
gedragen door de ganse sector?
 Is er eensgezindheid waar naartoe, welke
aanpak en door wie?
 Moeten er keuzes gemaakt worden?
Willen we de creatieve sectoren laten
groeien?
Willen we de economie creatiever
maken en zo groei realiseren?
Bouwstenen: acties
 Ontwikkelen van gemeenschappelijke visie via
inventarisatie
 Pilot topics bepalen
 Verticale opportuniteiten uitschrijven onder pilot
topics mbv project coach
Inventariseren op Overkoepelende
het veld
pilot topics
Inventariseren van
de visies binnen de
partners
Project coach  Verticale
opportuniteiten
Concreet project resultaat: korte termijn
 Inventarisatie van de sector – borgen van
kennis
 Gemeenschappelijke visie gedragen door
al de partners over creatieve economie
 Enkele Pilots geïndentificeerd
Concreet project resultaat: lange termijn
 Werking aftoetsten op geïndentificeerde
pilot topics
 Uitrollen pilot topics naar veranderende
visie overeen de jaren.
 Crosslinken met andere clusters
 kennisborgen
Financiering: niet-EFRO
 Bestaande (aangevraagde of reeds
verworven) financieringslijnen binnen
deze FRIS-cluster




SALK
Niet-SALK
Verworven
In aanvraag
Budget EFRO-project 2016-2017
Creatieve economie
Clustercoach (0,5 VTE)
Projectcoach (1 VTE)
Budget EFRO-project 2016-2017
Ondernemers
platform
Biotech /
Medtech
Zorg
Maakindustrie
Bouw
Clustercoach creatieve
economie
Vrijetijdseconomie
Landbouw
Muziek
Logistiek /
mobiliteit
Energy
Cleantech
Verticale
opportuniteit
Z…
Verticale
opportuniteit
Z2
Pilot Topic B
Verticale
opportuniteit
Z1
Verticale
opportuniteit
B…
Verticale
opportuniteit
B2
Pilot topic A
Verticale
opportuniteit
B1
Verticale
opportuniteit
A…
Verticale
opportuniteit
A2
Verticale
opportuniteit
A1
Budget EFRO-project 2016-2017
Creatieve economie
Projectcoach (1 VTE)
Pilot Topic Z
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards