Toelating Kopopleiding

advertisement
Toelating Kopopleiding
De kopopleiding is een voltijdse eenjarige opleiding bestemd voor studenten met een verwante hbo-opleiding.
In de onderstaande tabel kunt u zien welke opleidingen dit zijn.
hbo-bachelor
WO-bachelor
Bevoegdheid
Bedrijfseconomie
Accountancy
Fiscale economie
Fiscaal Recht en Economie
Commerciële economie
Management Economie en Recht
Commercieel management
Bedrijfseconomie
Algemene economie
Economie
Bedrijfskunde
Economie en Bedrijfskunde
Politicologie
Sociologie
Algemene sociale wetenschappen
Bestuurskunde
Nederlandse taal en cultuur
Engelse taal en cultuur
Leraar economie
Leraar algemene economie
Leraar bedrijfseconomie
Leraar maatschappijleer
Leraar Nederlands
Leraar Engels
Franse taal en cultuur
Romaanse talen en culturen –
Leraar Frans
afstudeerrichting Frans
Aardwetenschappen
Sociale geografie en Planologie Aarde Leraar aardrijkskunde
en economie
Geschiedenis
Leraar geschiedenis
Bedrijfswiskunde
Technische natuurkunde
Industrieel product ontwerpen
Werktuigbouwkunde
Chemie
Applied science met scheikunde
Chemische technologie
Bouwkunde
Technische informatica
Hbo ICT
Pedagogiek
Sociaal pedagogische hulpverlening
Wiskunde
Natuurkunde
Natuur-en sterrenkunde
Technische natuurkunde
Medische natuurwetenschappen
Industrial design
Industrieel ontwerpen
Scheikunde
Life science and technology
Scheikundige technologie
Molecular science technology
Biomedische technologie
Farmaceutische wetenschappen
Moleculaire levenswetenschappen
Biologie
Bouwkunde
Leraar wiskunde
Leraar natuurkunde
Leraar techniek
Leraar scheikunde
Leraar biologie
Leraar bouwkunde I en II Leraar
bouwtechniek
Leraar ICT/leraar informatica
Pedagogische wetenschappen
De tweedegraads lerarenopleidingen deeltijd, 2016-2017
Leraar pedagogiek
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards