In te vullen door de griffier

advertisement
In te vullen door de griffier
Motie nr.
Paraaf
Agendapunt
Besluit
GRIENLINKS
MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde
Statenvergadering
11 november 2015
Agendapunt
Begroting 2016
Korte titel motie
Werkgelegenheid in nieuwe nota economie:”Wurkje mei
Fryslân”
De Staten, in vergadering, overwegende dat:
-
Het doel van investeren in de economie door de overheid (ook) werkgelegenheid moet zijn
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
-
in de nieuwe nota Economie:”Wurkje mei Fryslan” de opbrengst van de investeringen in
de economie ook te kwantificeren in een doelstelling voor te bereiken
arbeidsjaren/banen
Indiener(s)
GrienLinks
Retze van der Honing
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards