Algemene economie week 7

advertisement
Algemene Economie
Bron:
Onderneming en omgeving
Basiskennis economie voor het hoger onderwijs
Dr. R. Schönhoff
Dr. J.F.B. Pleus
Dr. C. A. de Kam
ThiemeMeulenhoff
ISBN 978-90-06-95113-4
week 2
Hoofdstuk 1 en 2
- Algemene economie onderverdeeld in macro-, meso-, en micro-economie
- Schaarse goederen <-> vrije goederen
- Prisoners’ dilemma
- Balans en resultatenrekening en onderneming
- Primaire, secundair, tertiaire en quartaire sector
Macro  groot schalig weinig invloed
Meso  binnen de bedrijfstak zelf
Micro klein schalig veel invloed
SWOT analyse:
- Strengths
- Weakness
- Opportunities
- Threaths
 intern
 intern
 extern
 extern
Economie week 5
Economische orde:
De manier waarop beslissingen van consumenten, producenten, overheid en belangenorganisaties
op elkaar zijn afgestemd (p. 94)
Twee typen:
- Kapitalisme (marktmechanisme = prijsmechanisme)
- Centraal geleide planeconomie
Economie week 6
Prijselasticiteit = de prijsgevoeligheid van een product
Kosten:
• Vaste kosten / constante kosten
Deze kosten blijven gelijk wanneer de productie wordt uitgebreid.
• Variabele kosten
Deze kosten nemen toe naarmate de productie wordt uitgebreid.
Variabele kosten:
Algemene economie week 7
Negatief externe effecten: het gevoel van een product wat niet bedoel is.
Volkomen prijs inelastisch: vraag/aanbod reageert niet op een prijsverandering.
Volkomen prijs elastisch: een minimale verandering van de prijs leidt tot een oneindige verandering
van de vraag/aanbod.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards