De innovatieve ambtenaar

advertisement
De innovatieve ambtenaar
Elke Wambacq
Een ritje in vogelvlucht
De innovatieve bende maakt visietekst
Spring uit de band en innovatienetwerk
Mission possible
Innovation in public sector
http://www.oecd.org/gov/public-innovation/observatory-public-sector-innovation.htm
Het nieuwe werken
Inspiratie op de werkvloer
Positieve leercultuur
Leiderschap
Teamcharters
Visie
Waarden
Groepsbegeleiders
Spiegel voorhouden
Bioss
Integrale aanpak: groep,
individu, organisatie
Visie –en talentmanagement
Mimespeler
Gastheer, compagnon, butler
Transparantie en neutraliteit
Beginfase
De gestolen passie
Cultuurscan
Mismatch academische
loopbaan
Tot slot…
Geen one size fits all
Verschillende organisatiestadia
Motivatie om innovatieve arbeidsorganisatie in
te zetten is afhankelijk van de context
Visie/missie/strategie is rode draad
Leiderschap en durvers op de werkvloer
Communicatie is goud
Volhouden!
Download