Workshop Human centered production

advertisement
Workshop !
Human centered production
Human Centered productieorganisatie
! => Structuurkeuzes in organisaties
2
Er was eens een startende onderneming…
Klanten Marke+ng, verkoop, ontwerp, produc+e, en levering Tijd voor het middenkader!
CEO COO CTO Supervisor Sales Director Verkoop Binnen-­‐
dienst Invoicing Project-­‐
leider Admin Design Voor-­‐
bewerking Quality Montage Warehouse Structuur: zorg dat de verschillende expertises in je
organisatie niet in verpreide slagorde opereren
FUNCTIONELE STRUCTUUR Func0on 1 F2 … Fn Client Order 1 O2 … On STROOMS-­‐ GEWIJZE STRUCTUUR Structuur-psychologie-gewenste organisatie
7 6 5 4 3 2 1 0 Taakbereik Ervaren aandeel in Gewenst uitdragen het verwezenlijken van visie 6
Structuur-psychologie-gewenste organisatie
7 6 5 4 3 2 1 0 Taakbereik Mate van ervaren Gewenste kwaliteit vertrouwen van samenwerken 7
Structuur-psychologie-gewenste organisatie
7 6 5 4 3 2 1 0 Taakbereik Opgebouwde proceskennis Gewenst proac+ef gedrag 8
Bouwstenen van een organisa/e
Mensen
mobiliseren
1. Richting bepalen
VISIE VISIE 2. Organisatiecontext uitbouwen
3. Operationaliseren en ontwikkelen
4. Borgen in cultuur en systemen
Organisatie
inrichten
PROCES-­‐
SEN MACRO STRUC-­‐
TUUR LEIDER-­‐
SCHAP TEAM MICRO STRUC-­‐
TUUR INDIVIDU & CULTUUR SYSTE-­‐
MEN Bouwstenen van een organisa/e
PROCES-­‐
SEN VISIE MACRO STRUC-­‐
TUUR LEIDER-­‐
SCHAP MICRO STRUC-­‐
TUUR TEAM INDIVIDU & CULTUUR SYSTEMEN Missie en waarde-­‐
keten Visie Strategie Leidend
e Principe
s Waarde
n Leider
schap Vak-­‐ bekwaam-­‐ heid Par0cipa0ef & Situa0oneel Team-­‐ vermogen Team Onder-­‐ Nemend Vermogen Carrière-­‐
paden & loopbanen Ver0cale Besturing Cultuur stretchen Competen0e -­‐ontwikkeling Exper0s
e-­‐
werking Sterrol-­‐
werking Samen-­‐
stelling Missie & Ambi0es Werk-­‐ omgeving (fysiek & virtueel) Coördin
a0e-­‐ en overleg-­‐
model Macro Struc-­‐
tuur Micro Struc-­‐
tuur Rollen (Flexi-­‐
matrix) Opera-­‐
0onele Teams VOCA karakte-­‐
ris0eken Ondersteu-­‐ nende Teams Persoon-­‐
lijke Rela0es Afspraken & Regels Individu & Cultuur Van waarde naar gedrag Team Coachin
g Manage
nLeiden & Coachen To be ontwerp & ac0vitei-­‐
ten Proces-­‐
sen Inter-­‐
aUanke-­‐
lijkhede
n Primair & Secundair Leiderschaps -­‐context Regel-­‐ vermogen Systeem aRake-­‐
ning Conven0es, afspraken, procedures Systemen Informa0e-­‐ systemen Systemen Metho-­‐
dieken & tools Verandering – een bedrijfseigen pad
Naar een Vlaamse beweging in human centered
production…
13
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards