Business maturity model ppt

advertisement
Niveau 4
Netwerk
Netwerkstrategie
Netwerkoriëntatie
Chaincontroll
Netwerkinformatie
Human
capital
management
Niveau 3
Systeem
Integrale
strategie
Systeemoriëntatie
Management
-control
Integrale
informatie
Human
resource
management
Niveau 2
Proces
Afdelingsstrategie
Procesoriëntatie
Financialcontrol
Eilandinformatie
Personeelsbeleid
Niveau 1
Pionier
Rudimentaire
strategie
Functionele
oriëntatie
Costcontrol
Versplinterde
informatie
Personeelsbeheer
Strategie &
beleidsvorming
Organisatie
&
processen
Besturing &
beheersing
Informatietechnologie
Mensen &
cultuur
Download