Spreekbeurt Pom Steijn

advertisement
Villa Joep
Pom Steijn
Mei 2011
Groep 6/7
Inhoud opgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wat is Villa Joep
Over Joep
Waarom Villa Joep
Doel van Villa Joep
Wat is Neuroblastoom
Acties
Afsluiting
Informatie bronnen
1.Wat is Villa Joep
Villa Joep is een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar kinderkanker
(Neuroblastoom). De naam Villa Joep is genoemd naar Joep, mijn neefje.
De papa en mama van Joep hebben Villa Joep opgericht omdat ze het heel erg
vinden dat kinderen aan Neuroblastoom kanker overlijden. In 2003 hebben ze dat
bedacht toen is Joep overleden. Toen dachten ze we richten Villa Joep op, zoals je
ook Kika hebt.
Er worden ongeveer 25 kindjes per jaar ziek daarvan overleeft 20% het wel.
Dat zijn er maar 5 dus de kans is heel klein dat je het overleeft.
Daarom willen ze geld inzamelen voor meer onderzoek, zodat er over een tijd
misschien pillen tegen zijn.
2.Over joep
Joep (mijn neefje) werd opgenomen in het Sophia
kinderziekenhuis in Rotterdam en werd er een tumor in zijn buik
ontdekt. Joep was toen 3,5 jaar oud en hij had een
neuroblastoom tumor in zijn buik. In Nederland krijgen 25
kindjes per jaar een neuroblastoom kanker. Joep had een kans
van 20%
Dit is joep
3.Waarom villa joep
Kinderen met kanker kunnen en hebben het vaak heel moeilijk want ze moeten
veel doorstaan door hun ziekte. Je hebt kanker in verschillende soorten vormen.
Hier een overzicht.
Aantal kinderen per jaar verdeeld
Leukemie (bloedkanker)
Tumoren van het zenuwstelsel (hersentumoren)
Lymfeklierkanker (Hodgkin-lymfoom en non-Hodgkin-lymfoom)
Wilms-tumor en andere niertumoren
Neuroblastoom
Bottumoren
Tumoren van de weke delen
Retinoblastoom
Kiemceltumoren
25%
20%
11%
5%
5%
7%
7%
3%
3%
Waarom Villa Joep? Er is nooit echt onderzoek gedaan naar Neuroblastoom,
Leukemie bijvoorbeeld wel.
Omdat bij leukemie al 20 jaar onderzoek is en bij Neuroblastoom niet is de kans
dat je het bij leukemie overleeft veel groter dan bij Neuroblastoom.
30 jaar lang is er niets veranderd voor de kinderen met Neuroblastoom, er gaan al
30 jaar lang even veel kindjes dood.
Daarom Villa Joep, omgeld in te zamelen voor onder zoek naar Neuroblastoom.
4.Het doel van Villa Joep
"Het ultieme doel is ieder kind met neuroblastoom kanker te genezen"
100% van alle donaties gaat naar onderzoek!
Villa Joep doet al het werk met vrijwilligers.
5.Wat is Neuroblastoom
Neuroblastoom is een zeldzame vorm van kinder kanker maar slechts 25 kinderen
per jaar krijgen Neuroblastoom. Er is 20% kans dat een kind het overleefd, dat zijn
er maar 5 van de 25 kinderen maar het komt alleen voor bij kinderen tussen 0 en 5
jaar oud. Je kan het ook krijgen als je 10 of ouder bent maar als je ouder dan 20
bent krijg je het niet. De meeste patiëntjes hebben een tumor in de buik (60-75%),
een kleiner deel in de borstholte (15-25%), hals (5%) of bekken (10%).
Dit is neuroblastoom
Dit is kanker
6.Acties en donaties
Villa Joep haalt geld op door acties bijvoorbeeld
Spinning for life kan je geld ophalen door te gaan fietsen in de sportschool
dan kan je zoveel mogelijk geld ophalen
Je kan ook een olifantje kopen voor 9,95
Je kan ook donateur worden, dan kan je kan je elk jaar elke maand of
elke week geld geven.
Je kan ook zelf een actie oprichten, sponsorloop of je geeft een groot feest
en dan vraag je geld om binnen te komen.
7.Afsluiting
ik heb erbij elkaar ongeveer 3 tot 4 dagen aan besteed verspreid over 2
weken.
ik heb er heel veel van geleerd bijvoorbeeld wat Neuroblastoom is!!!
En nu weet ik ook wat Villa Joep allemaal doet.
Wat vond je er van om het werkstuk te maken? Het maken vond ik niet
leuk maar het is wel leuk dat ik er veel van geleerd heb.
Aan de ene kan wel en aan de andere kant niet!!!
8.Informatie bronnen






website villa joep www.villajoep.nl
http://www.kinderkanker.nl/tumor/neuroblastoom_mid.htm
http://www.spinforlife.nl
http://www.09555.07br.thinkquest.nl/nieuwe_pagina_5.htm
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/wetenschap/ontdekkinggen-doorbraak-in-onderzoek-kinderkanker/article-1194701609510.htm
Google
Download