H12 Kostencalculaties

advertisement
H12 Kostencalculaties
Voorbeeld
Een fabriek produceert alleen HIV-remmers met bijbehorende kosten:
• Afschrijvingskosten van de machine € 100.000/10 = € 10.000,- per jaar
• Huur van de fabriek
€ 5.000,- per jaar
• Verzekeringen en elektriciteit
€ 1.000,- per jaar
Deze € 16.000 aan kosten zijn constant/vast.
• Loonkosten € 1,- per stuk
• Grondstoffen € 2,- per stuk
We veronderstellen dat deze kosten variabel zijn. Ook het loon is op
stuk basis. Als je niet produceert heb je deze kosten niet.
Deze kosten zijn rechtevenredig variabel.
De gemiddelde productie en afzet over de afgelopen 5 jaar bedroeg
16.000 stuks per jaar en wordt als normaal gezien (N)
Dit jaar verwachten ze een productie en afzet van 15.000 stuks (W).
12.1 Integrale kostprijs
Absorbtion Costing/full costing: (AC)
= integrale kostprijs: Alle kosten worden doorberekend
Bij 1 soort product: Kostprijsformule: delingscalculatie
Fabricage kostprijs: Kp voor het maken
Commerciele kostprijs: Kp voor het maken en verkopen
Kostprijs mbv kostprijsformule
Kostprijs = Variabele kosten p.st + Bijdrage p.st voor constante kosten
Kp f=
Kp f=
Totale variable kosten (V) + Constante kosten (C)
werkelijke productie (W)
Normale productie (N)
V
W
15.000 x € 3
15.000 st
+
C
N
+
€ 16.000
16.000 st
=
€ 3 pst
+
€ 1 pst
=
€ 4,- pst
Nadeel van deze methode is dat de bijdrage voor constante
Kosten achteraf pas exact uitgerekend kan worden.
Bezettingsresultaat
Stel dat ze achteraf inderdaad 15.000 stuks gemaakt hebben , de
normale productie blijft ook gelijk.
Doorberekend voor constante kosten:(15.000 x 1)= (W x C/N) € 15.000
Constante kosten:
(16.000 x 1) = (N x C/N) € 16.000
Verschil nadelig
(W-N x C/N)- € 1.000
Het teveel of te weinig doorberekend hebben van deze kosten heet
bezettingsresultaat.
Dit verschil is een extra winst of verlies achteraf.
Overigens kun je van te voren ook een bezettingsresultaat schatten
(voorcalculatie)
Brutoverkoopresultaat ,
Stel dat de verkoopprijs € 5,- per stuk bedroeg.
Het brutoverkoopresultaat (transactieresultaat) bedroeg dan:
Afzet x (Vp- Kp) =
15.000 x (€ 5 – €4) = €15.000,-.
Dit is de winst die je dacht te halen.
Achteraf blijkt dat de kostprijs niet helemaal juist was en de constante
kosten eigenlijk door 15.000 stuks gedeeld moest worden.
De echte goede kostprijs zou dan nog hoger worden met als gevolg
dat de afzet waarschijnlijk nog verder daalt.
Bovendien maak je de constante kosten niet voor een jaar en moet je
ze uitsmeren over een aantal jaren normale productie.
Nettowinst (voorcalculatie)
De echte nettowinst is dan ook:
Brutoverkoopresultaat +
bezettingsresultaat (voorcalculatie)
€ 15.000
+
- € 1.000
=
€ 14.000,-
Of:
Omzet
15.000 x € 5
€ 75.000
-
alle kosten
(€ 16.000+ € 45.000)
€ 61.000
= € 14.000,N.B. Je mag voor de kosten niet de afzet x de kostprijs nemen, omdat
de kostprijs een schatting is van de kosten.
NettoWinst (AC): nacalculatie
Afzet:
Productie:
Normale productie:
14.000 st
15.000 st
16.000 st
1. Verkoopresultaat + bezettingsresultaat
14.000 x (5-4) + (15.000 – 16.000)1
14.000 - 1.000 = €13.000
2. Omzet – Kosten:
14.000 x 5 – (16.000 – 15.000 x 3 + 1.000 x 4) (- kosten
voorraadtoename!)
70.000 – (16.000 – 45.000 + 1.000 x 4)
= € 13.000
12.2 Direct costing/variabele kostenanalyse
DC:
Variabele kosten:
korte termijn beïnvloedbaar
Constante kosten:
korte termijn niet beïnvloedbaar
Dan deze kosten rechtstreek naar resultaten/verlies en winstrekening
Kostprijs uit voorbeeld: € 3 pst (alleen variabele kosten)
Winst:
Omzet
- Totale variabele kosten
= dekkingsbijdrage/contribution margin)
- constante kosten
= nettowinst
Winst Direct Costing (nacalculatie)
Winst DC:
Dekkingsbijdrage – Constante kosten:
14.000 x (5 –3) - 16.000
= 12.000
AC: Kp = C/N + V/W
DC: Kp: = V/W
Productie = afzet-> winst AC = Winst DC
Productie > afzet-> winst AC > Winst DC
Productie < afzet-> winst AC < Winst DC
12.3 Kosten als grondslag voor beslissingen
• Knelpunt calculatie:
• Differentiële kosten: extra kosten per eenheid (vaak variabele
kosten)
Knelpuntscalculatie
Stel productiecapaciteit is 2 000 uur
Productie p/u
Orders
Benodigd
10 stuks A
5 stuks B
4 stuks C
10 000 A
6 000 B
2 000 C
1 000 uur
1 200 uur
500 uur
2 700 uur
2 000 < 2 700
Intern knelpunt
Knelpuntscalculatie
Product
stel: Verkoopprijs
stel: Variabele kosten
Bijdrage p/e
Productie per uur
Bijdrage p/u
A
B
C
€9
5
€ 12
6
€18
7
€4
10
€6
5
€11
4
€ 40
€ 30
€ 44
1e keuze 2 000 C
Totaal beschikbaar
Resteert
2e keuze 10 000 A
Resteert
3e keuze 500 x 5 = 2 500 B
=
=
500 uur
2 000 uur
=
1 500 uur
1 000 uur
=
500 uur
500 uur
0 uur
14
Download