bijlage_-_voorbeeldenquete

advertisement
Bijlage 1: Enquêteformulering modale verdeling
Op welke wijze gaat u het vaakst naar uw werk? Gelieve de hoofdvervoerswijze aan te
duiden. Met hoofdvervoerswijze bedoelen we de vervoerswijze waarop u de langste afstand
aflegt.
Omcirkel het juiste cijfer, slechts één antwoord mogelijk.
1. te voet
2. met de fiets
3. met de brom/snorfiets
4. met de motorfiets
5. met de auto (alleen in de auto)
6. met de auto (carpoolend)
7. met de trein
8. met de bus, tram of metro
9. met bedrijfsvervoer
10. andere
Bijlage 2: Enquêteformulering (e) fietspotentieel
Zou u, indien uw bedrijf volgende maatregelen zou nemen:
-
….(u vernoemt hier de voorziene maatregelen met het oog op de verhoging van het (e) fietsverkeer als
hoofdtransportmiddel)
-
….
….
voor minimaal 75% van uw woon-werkverplaatsingen niet meer de auto gebruiken maar de
fiets?
Omcirkel het juiste cijfer, slechts één antwoord mogelijk.
1. ja
2. neen
Bijlage 3: Enquêteformulering openbaar vervoer potentieel
Zou u, indien uw bedrijf volgende maatregelen zou nemen:
(u vernoemt hier de betreffende openbaar vervoermaatregelen)
voor uw woon-werkverplaatsingen niet meer uw auto gebruiken maar het openbaar vervoer?
Omcirkel het juiste cijfer, slechts één antwoord mogelijk.
1. ja
2. neen
Bijlage 4: Enquêteformulering fietsshuttle (in combinatie met openbaar vervoer)
potentieel
Zou u, indien uw bedrijf volgende maatregelen zou nemen:
-
….(u vernoemt hier de voorziene maatregelen met het oog op de verhoging van het gebruik van het
openbaar vervoer als hoofdtransportmiddel via een beter voortransport naar een punt van openbaar
vervoer en/of vanuit het openbaar vervoer punt tot aan de werkplaats met de fiets)
-
….
….
voor minimaal 75% van uw woon-werkverplaatsingen niet meer de auto gebruiken maar het
openbaar vervoer in combinatie met de fietsshuttle?
Omcirkel het juiste cijfer, slechts één antwoord mogelijk.
1. ja
2. neen
Bijlage 5: Enquêteformulering carpool potentieel
Zou u, indien uw bedrijf volgende maatregelen zou nemen:
(u vernoemt hier de betreffende carpoolmaatregelen)
voor minimaal 75% van uw woon-werkverplaatsingen niet meer uw auto alleen gebruiken
maar al carpoolend?
Omcirkel het juiste cijfer, slechts één antwoord mogelijk.
1. ja
2. neen
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards