In vitro embryo development in the pig

advertisement
IN VITRO EMBRYO DEVELOPMENT IN THE PIG
impact of oocyte maturation milieu on blastocyst morphology and viability
Annadie
KIDSON
In vitro embryo development in the pig
impact of oocyte maturation milieu on blastocyst morphology and viability
Annadie Kidson
2004
Kidson, Annadie
In vitro embryo development in the pig: impact of oocyte maturation milieu on blastocyst
morphology and viability
2004
Dissertation Utrecht University, Faculty of Veterinary Medicine
- with a summary in Dutch ISBN 90-393-3730-6
Printing: DPP-Utrecht, Houten
In vitro embryo development in the pig
impact of oocyte maturation milieu on blastocyst morphology and viability
In vitro embryo-ontwikkeling in het varken:
effect van het milieu van eicelmaturatie op de morfologie en levensvatbaarheid
van de blastocyst
(met een samenvatting in het Nederlands)
Proefschrift
Ter verkrijgen van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de
Rector Magnificus, Prof. Dr. W.H. Gispen, ingevolge het besluit van het College voor
Promoties in het openbaar te verdedigen op donderdag 27 mei 2004 des ochtends te
10.30 uur
door
Annadie Kidson
geboren op 10 April 1971 te Johannesburg, Zuid-Afrika
Promotor:
Prof. Ben Colenbrander
Department of Farm Animal Health
Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University
Co-promotoren:
Dr. Steph J. Dieleman
Department of Farm Animal Health
Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University
Dr. Mart M. Bevers
Department of Farm Animal Health
Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University
The investigations described in this thesis were financially supported by the Graduate
School for Animal Health, the Department of Farm Animal Health of the Faculty of
Veterinary Medicine of Utrecht University and Grant sponsor EU Commission Grant
number QLK3-CT1999-00104
Printing of this thesis was financially supported by:
Department of Farm Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht
University
Dierenarts coöperatie AUV
Graduate School for Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht
University
Institute for Pig Genetics, Beuningen, The Netherlands
Intervet Nederland BV
Download