Taalkundig ontleden woordsoorten

advertisement
Taalkundig ontleden woordsoorten
Lidwoorden
Bepaalde lidwoorden: de, het
Onbepaalde lidwoorden: een
Zelfstandige naamwoorden
Namen van mensen, dieren planten, dingen en begrippen.
Je kunt er een lidwoord voorzetten
Bijvoorbeeld: de pen
Bijvoegelijke naamwoorden
Dit woord vertelt iets over het zelfstandig naamwoord
Bijvoorbeeld: de rode pen
Telwoorden
Er zijn 2 soorten telwoorden: rangtelwoorden en hoofdtelwoorden
Hoofdtelwoord geeft een hoeveelheid aan: 23
Rangtelwoord geeft een plaats aan: de vijfde, 7de
Alle twee deze telwoorden kunnen bepaald (duidelijk) en onbepaald (onduidelijk) zijn
Bijvoorbeeld: Ik had enige pennen. Enige is een onbepaald hoofdtelwoord.
Ik stond op de zoveelste plaats. Zoveelste is een onbepaald rangtelwoord
Voorzetsels
Voorzetsels staan vaak voor een zelfstandig naamwoord of een voornaamwoord.
Denk aan het kooitje! Tegen, op, onder, naast, voor, te, over enz..
Werkwoorden
Werkwoorden zeggen wat mensen, planten, dieren of dingen doen.
Ze vertellen wat er gebeurt in een zin.
Bijvoorbeeld: ik liep op straat.
Persoonlijke voornaamwoorden
Een persoonlijk voornaamwoord duidt op een persoon, ding of dier.
Bijvoorbeeld: hij,zij, jullie, jou, ik, mij, haar enz..
Bezittelijke voornaamwoorden
Het bezittelijk voornaamwoord vertelt van wie iets is.
Bijvoorbeeld: mijn, zijn, haar, onze, hun, jullie
Ik leen mijn pen niet uit.
Aanwijzende voornaamwoorden
Die, dat en deze
Vragende voornaamwoorden
Wie, wat, welk, welke, wat voor een
Download