1 Doelen - front page fontysvenlo.org

advertisement
Modulebeschrijving voor FND2
Fontys Venlo Afd. informatica
5 oktober 2012
Samenvatting
XML is niet weg te denken uit informatiesystemen. Overal wordt deze gestructureerde vorm
van informatie gebruikt om systemen onderling met elkaar te laten communiceren. Aangezien
JAVA de meest gebruikte programmeertaal is en we die ook in het eerste jaar aangeleerd hebben
ligt het voor de hand om de verwerking met JAVA te nemen om van de reeds lang bestaande
API’s de JAVA implementatie te leren kennen en gebruiken.
Identificatie
Module
ProgressCode
Docenten
Afdeling
Opleiding
Studiejaar
Semester
Kwartester
Belasting
Credits
Datum
Versie
XML and Java
FND2
Ferd van Odenhoven
Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek
Informatica
2011-2012
4
1
140 uur
5
5 oktober 2012
2011
1
Inhoudsopgave
1 Doelen
3
2 Motivatie
3
3 Inhoud
3
4 Onderwijsvorm
3
5 Toetsing
3
Literatuur
4
2
1
Doelen
Doel van het vak is de studenten de basiskennis bij te brengen van xml, de basisprincipes
van de meestgebruikte vormen van bewerken van xml, in het bijzonder met Java. Deels de
achterliggende theorie, maar voornamelijk de praktijk, en wel te weten wanneer welke xml parser
ingezet moet worden, en welke rol java daarbij kan spelen ook met het oog op de performance.
2
Motivatie
XML is een zeer breed toegepast dataformaat, dat in zichzelf ook een rol speelt als onderdeel
van de xml-processing. Het staat buiten kijf dat een software engineer grondige kennis van xml
moet hebben.
3
Inhoud
De inhoud is voor wat betreft de theorie geheel conform het boek van Rusty Harold [RUSTY].
Het praktisch deel bestaat uit een aantal praktische opdrachten, zoals het gebruik van een
parser (SAX en/of DOM) voor een specifieke taak. Het grootste deel van het praktische werk
van studenten bestaat uit het uitwerken van een eigen xml standaard, die gekoppeld moet
worden aan een of meerdere bestaande xml standaarden. Daarbij moet ook java een belangrijke
rol spelen.
4
Onderwijsvorm
De lessen behandelen de theorie, zoals te vinden in [RUSTY]. Het praktische werk wordt door
de studenten in groepjes van twee studenten uitgevoerd. Ze kiezen daartoe een onderwerp en
beschrijven in een voorstel, waarvoor zij een eigen xml-standaard willen definieĢˆren, en welke
bestaande xml-standaarden gebruikt worden. Verder beschtijven ze de toepassing die ze voor
ogen hebben met hun project. Daar zijn ze verder vrij in, zolang de doelstellingen van het val
daarin gerealiseerd kunnen worden.
5
Toetsing
Theorie
De theorie wordt getoest middels een schriftelijk tentamen, halverwege de module. De herkansing is aan het eind van de module.
Praktijkwerk
Het praktisch werk wordt zoals hiervoor beschreven uitgevoerd in een groepje van twee studenten. ZIj leveren daartoe een aantal documenten in. Als eerste is dat een voorstel. Tussentijds
vindt er een korte presentatie van elk groepje ten overstaan van alle groepen. Zo kan er door
andere groepen gereageerd worden en een discussie volgen met positieve kritiek. Aan het eind
van de module wordt door elke groep een eindrapport afgeleverd en ook een gevuld systeem
repository. Tijdens een mondeling assessment demonstreren de studenten hun project en beantwoorden ze beide vragen van de assessor.
3
Referenties
[RUSTY] Elliotte Rusty Harold: “Processing XML with Java”, online book (printed version
also available): http://www.cafeconleche.org/books/xmljava/.
4
Download