ZAND Grondsoort zand De soorten zand in Nederland

advertisement
Het
zandlandschap
heeft
een
blokverkaveling, en heeft een heel dicht op
elkaar staande bebouwing.
Het landschap is van heuvelachtige
zandgrond gemaakt. Het regenwater zakt er
diep in weg, dus het stuwwallandschap is te
droog
voor
akkerbouw.
Op
het
dekzandlandschap kan je wel aan
akkerbouw doen, omdat het dekzand het
regenwater beter vast houdt.
zand ligt vooral in hoog Nederland. Het
zandlandschap heeft een tamelijk hoog
reliëf.
verkaveling/bebouwin
g
De verschillen tussen de zandsoorten in
Nederland is groot. Het is er in alle kleuren,
vormen,
maten
en
samenstellingen
aanwezig. Het zand langs de Nederlandse
kust heeft een licht bruine tot een vaalgele
kleur. Zand komt ook voor in grote delen
van de Nederlandse ondergrond.
Deze Nederlandse ondergrond bestaat
voornamelijk uit fijn zand.
De soorten zand in
Nederland
Zand kan uit verschillende onderdelen
ontstaan. Een grootdeel van het zand
bestaat uit kleine delen van gesteenten en
mineralen. Verder bestaat veel zand uit
biogene deeltjes; dat zijn deeltjes van
schelpen en koraalskeletten.
De korrelgrootte onderscheid zand van klei
en grind. De korrelgrootte van zand is van
50 micron tot 2 millimeter.
De vorm van zand kan verschillen van rond
tot hoekig. De textuur kan ruw en scherp
zijn maar meestal heeft de erosie de textuur
glad gemaakt. De textuur van het zand
heeft niet alleen te maken met de afstand
die het heeft afgelegd maar ook met het
materiaal waarop het vervoerd is.
kenmerken van een
zandlandschap in
nederland
NOORDELIJK GEBIED
Het noordelijk zandgebied is een vrij laag,
glooiend gebied met op enkele plekken
heuvels.
MIDDEN GEBIED
Het Midden-Nederlands zandgebied is voor
Nederlandse begrippen behoorlijk rijk aan
reliëf.
ZUIDELIJK GEBIED
Het zuidelijk zandgebied is, op een enkele
uitzondering na, vlak tot lichtglooiend
Onze samenwerking
Isabelle: het ging wel goed iedereen deed
zijn eigen stuk en dat voegde we samen.
Melissa: De samenwerking ging goed we
hebben goed overlegd
ines: We hebben goed samengewerkt maar
we hebben wel onze stukjes apart gemaakt
en dat gewoon goed.
Gemaakt door: Melissa, Isabelle, Ines
zand www.picozone.nl
Grondsoort zand
ZAND
Zand in Nederland licht voornamelijk in het
noorden, het midden en het zuiden van
Nederland of ook wel Hoog Nederland. Het
zand in het noordelijk gebied van Hoog
Nederland is vooral keileem en dekzand.
Het zand in het midden van Hoog
Nederland zijn vooral dekzandgebieden.
Het zand in het zuiden van Hoog Nederland
zijn vooral dekzand en rivierzandgebieden.
Ook licht er zand aan de kust van
Nederland. Dit zand is vooral zand van
stranden en duinen.
Kaartligging
HET ONTSTAAN VAN
ZAND
WANNEER IS HET ONTSTAAN?
Het Nederlands zandlandschap is bijna
helemaal rond ongeveer 2,6 miljoen 10.000 jaar geleden geleden gevormd. De
rivierafzettingen
uit
Zuiden
Midden-Nederland zijn vooral in de vroege
tijden van de 2,6 miljoen - 10.000 jaar en in
het midden daarvan. Gletsjerafzettingen zijn
neergelegd in de midden periode van de 2,6
miljoen
10.000
jaar
en
het
dekzandlandschap is vooral ontstaan
tijdens de laatste perodide van de 2,6
miljoen - 10.000 jaar, tijdens de allerkoudste
fasen van de ijstijd.
constructie materiaal:
De meeste zandlagen zijn een goede
onderlaag voor een weg. doordat zand
vormvast is. Zand wordt ook gebruikt als
ophoogmateriaal en constructiemateriaal in
de grond, weg, en waterbouw. Voor de
fabricage
van
zandstenen
en
kalkzandstenen wordt zand ok gebruikt.
glas:
70% van het glas word gemaakt van zand.
door een hoge temperatuur smelt het zand
en wordt het omgezet in glas.
grondgebruik en
functie
HOE IS HET
ONTSTAAN?
we gebruiken zand voor veel dingen.
Het zand op het strand is gevormd in de
bergen. Gesteente brokkelt af door
verwering (Bijv. Door dat water in de
spleten komt van het gesteente en als het
gaat vriezen zet het ijs uit en dan drukt het
gesteente uit elkaar.) en wordt door een
rivier meegenomen. Maar met een hoge
rivier snelheid brokkelt of slijt het gesteente
af en dan wordt het uiteindelijk zand .
duinen:
Duinen zijn belangrijk voor de bescherming
van Nederland. en ook in andere landen
kunnen we deze zandheuvels niet missen
voor de bescherming van de kuststreken.
landbouw:
Zand laat water door omdat het grover is
dan silt en klei. Voor de landbouw en de
geotechniek is deze eigenschap van zand
erg belangrijk. Sommige gewassen groeien
het best op zanderige bodem zoals
wortelen, watermeloenen, perziken, pinda's
en bloembollen. In zandgrond moet je wel
diep zaaien om te voorkomen dat het zaad
verdroogt of wegspoelt bij een regenbui.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards