Zorgspectrum Het Zand is een stichting die per 1 januari 1998 is

advertisement
Wij zoeken talent en investeren daarin!
Centraal in onze organisatie staan de kernwaarden aandacht, respect en betrouwbaar en
wij werken met de 10 gouden regels (zie www.hetzand.nl)
Wij zoeken voor onze locatie de Berghorst (Verpleegunit) te Staphorst
Woonbegeleiders (VIG-ers)
Vacaturenummer 16-17
Het betreffen 2 vacatures voor 24 uur, voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, vanaf 1 april a.s.
Na 1 jaar, bij gebleken geschiktheid, behoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de
mogelijkheden.
Functie-informatie
Zorgspectrum Het Zand heeft haar zorgvisie vertaald in het zorgconcept Leefmilieus. Een
leefmilieu is een leefomgeving, waarbij behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal staan.
Als woonbegeleider draag je er zorg voor dat de leefomgeving van de cliënt optimaal in balans is
met zijn/haar wensen en mogelijkheden.
Tevens bent u belast met het uitvoeren van verzorgende handelingen op de afdelingen en een
bijdrage leveren aan een goed woon-/leefklimaat. Een goede samenwerking met
cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers is hierbij van belang. De werkzaamheden vinden plaats op
de Verpleegunit.
Wij vragen
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een collega die beschikt over een diploma
Verzorgende- IG, of vergelijkbare opleiding. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken,
heeft een flexibele werkinstelling en weet te inspireren tijdens veranderingen. U heeft een
cliëntgerichte houding en beschikt over goede contactuele eigenschappen. U bent bereid om alle
diensten te werken.
Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO verpleeg- en verzorgingshuizen. Salariëring
vindt plaats in FWG-functiegroep 35 (maximaal € 2.524,46). Daarnaast biedt Zorgspectrum Het
Zand haar medewerkers een collectieve ongevallenverzekering, persoonlijke voordelen
overeenkomstig afspraken met een verzekeringsmaatschappij en een pakket meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden.
Contact
Meer informatie over de functie wordt u graag verstrekt door Berry Schaake, Zorgmanager, tel.
0522 – 466900.
Sollicitatie
Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 10 maart a.s. onder vermelding van het vacaturenummer, sturen
via:
1. Email [email protected] of
2. Post naar Zorgspectrum Het Zand, tav Personeel & Organisatie,
Postbus 40182, 8004 DD Zwolle.
Bezoek www.hetzand.nl voor informatie over werken bij Zorgspectrum Het Zand.
Download