Aanleg element- en gesloten verharding

advertisement
Aanleg element- en gesloten verharding
Waar in het groen en functie?
wegen voor verkeer,
loop- en wandelpaden,
oprit en parkeerplaats,
terras, zitjes
recreatie/ evenement.
-> visueel en begaanbaarheid voor alle type verkeer.
-> verhouding 1/3, tot 2/3 groen -> Levende tuin!
-> water afvoer/ verwerking!
Eisen aan verhardingen
Capaciteit; breedte/ oppervlakte
Berijdbaarheid; snelheid/ bochten/ stroefheid/ hellingen
Draagkracht; bouw/ fundering
Veiligheid; overzicht/ logisch
Lawaai/ stof/ plassen
Waterdoorlatend/ passerend
Uitstraling
Duurzaamheid
Wegconstructie
a. Ondergrond
b. Fundering
c. Cunet/ zandbed
d. Verharding
-> Wat betekenen deze begrippen?
Drukverdeling
Uitvoer aanleg element verhardingen (1)
Bespreek met elkaar de volgende ‘stappen’ en geef aan hoe en waarom?
Tekening lezen; meestal op schaal bijv. 1:150, soms detailtekening, denk
ook aan peil +15cm t.o.v. NAP of plaatselijk peil (pp) of gebouw.
Uitzetten; (buitenwerks) en evt. ‘zwevende hoek’, geen piketten in het
werk.
Cunet; ontgraven op juiste diepte, afh. van gebruik, evt. fundering
(gebroken puin).
Zand inbrengen; denk aan kwaliteit (schoon, stabiel en drainerend), grof
op hoogte brengen en verdichten (denk aan inklink/uitlevering).
Uitvoer aanleg element verhardingen (2)
Profileren; hoogtes uitzetten, afschot (0,5-3%) ri. berm/
kolk/ goot, o.a. tonrond, op één oor en dakprofiel.
Kantopsluiting; tegengaan weglopen/ uitrijden, ‘klik’, kopen rollaag, lichte en zware banden en sier, in cement.
Straatverbanden; welke en voor- en nadelen? incl. strek.
Straten; ‘tikken’ of afreien en erin vlijen (verschil?),
hulpmiddelen; donkey, tillen, zuignap, machinaal.
Afwerking en nazorg; aanknippen/ slijpen,
brekerzand of voegmiddel, invegen, aftrillen.
opsluitband 2 cm verdiept stellen (klik)
maaiveld
klinkerverharding
zandbed 40 cm
Soorten verharding
Gesloten; asfalt of beton, geen waterdoorlaat en bijna geen onkruid.
Open of element; stenen, tegels, klinkers -> verwijderbaar/ opneembaar,
voegen, dus bij veel ruimte of lengte kans op onkruidgroei, diverse vormen
en formaten, meest toegepast!
Materiaalsoorten; 1. Betonsteen; cement/ zand/ grind/ water (+ kleur) in
mal gestampt. 2. Gebakken steen; klei + ijzer (rood) of kalk (geel) gebakken
tot 1100º. 3. Natuursteen; graniet, basalt, porfier, zand-, leisteen, lava grind,
zand, zwerfkeien en split.
Water; -doorlatende en -passerende verhardingsmaterialen hebben diverse
voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken, het grondwater
aanvullen en het riool wordt ontlast -> poreus, voegen of halfverharding.
Veiligheid en ergonomie
Persoonlijke beschermingsmiddelen; (ARBO)
handschoenen leer of kunststof,
knielappen (kunststof, rubber of leer) voor bescherming
van knieën tegen beschadigingen kou en vocht,
kleding, vooral de onderrug dient tegen kou beschermd te
worden,
gehoorbeschermingsmiddelen (watten, oordopjes,
oorkappen) voor verdichtingsmachines,
veiligheidsschoenen.
Meer info via; arbocatalogus voor de straatmaker
-> TIPS: uitgerust, ontspannen, samen, hulpmiddelen, etc.
Opdrachtomschrijving
Maak aan de hand van het aangereikte ontwerp (A3) het volgende;
Adviseer min. 2 soorten elementverharding, incl. keramische tegels.
Beschrijf van A tot Z de werkzaamheden, dus van uitzetten,
grondwerk tot aan inzet materiaal, mankracht en machines.
Geef een kostenoverzicht (in Excel) om dit zo aan te leggen.
Maak een lijst met de benodigde materialen, gereedschappen en
hulpmiddelen, denk hierbij ook aan maatvoering, kwaliteit en doe ook
een voorstel voor de leveranciers!
Maak van één specifieke situatie een detailtekening, op schaal 1:20.
Welke veiligheids- of Arbo-aspecten zijn van belang? (volgens catalogus)
Voorbereiding opdracht
Bereidt deze opdracht voor door verduidelijkingsvragen te bepalen!
Probeer je antwoorden te vinden via deze en vorige lesstof en ook
via Wikiwijs Achtergrond info aanleg verhardingen of docent.
Zorg ervoor dat er in je uitwerkingen ook aandacht hebt voor de
volgende begrippen;
- Afvoer van water in de tuin, incl. een molgoot en kolk of draingoot.
- Afschot (Geef met pijlen in de tekening aan) en kantopsluitingen.
- Zandkwaliteit en inklink, gestabiliseerd zand.
Lever deze volgende week in een mapje in!
Download