2 uur 2 uur

advertisement
2 uur
2 uur
‘theorie’
wetenschappelijk
werk
www.plantyn.com
Leerwerkboeken:
•Theoretische
handboeken én
praktische doe- en
invulboeken
•Begeleid
zelfstandig leren
•Ca. 500 illustraties
1
Leerwerkboeken:
•steeds een
samenvatting
•1 werkstructuur
•actueel
•aanpasbaar
•naslagwerk
Inhoud
Deel 1: Organismen en hun biotoop
•Excursie naar een bos of een park
•De invloed van de mens op het milieu
•Informatieopdracht
•Planten zijn aangepast aan hun omgeving
Deel 2: Organismen vormen een levensgemeenschap
•Leven in een biotoop
•Levensgemeenschap in een biotoop
•Voedselrelaties: eten en gegeten worden
•Ecologisch evenwicht en verstoring
•De mens beïnvloedt de natuur
•Alarm voor biodiversiteit
•Informatieopdracht
2
Inhoud
Deel 3: Energie - de zon, bron van alle leven
•Energievormen, energieomzettingen en energiebronnen
•Zichtbare en onzichtbare straling
•Bouw en functie van de plant in relatie tot fotosynthese
•Uitzetting van vaste voorwerpen, vloeistoffen en gassen
•De temperatuur meten
•Warmtetransport: geleiding, stroming en straling
Deel 4: Energie-uitwisseling en stofomzetting in de materie
•Fasetoestanden, faseovergangen
•Chemische stofomzetting, atoom, molecule
Inhoud
Deel 5: Energie-uitwisseling en stofomzetting in
organismen
•Spijsverteringsstelsel
•Ademhalingsstelsel
•Transportstelsel
•Uitscheidingsstelsel
•Samenhang tussen de stelsels
Deel 6 Leerlingenproeven
•Fotosynthese
•Warmtetransport
•Faseovergangen
•Stofomzetting
•Hoe teken je een grafiek
•Ademhaling: verschillen tussen in- en uitgeademde lucht
3
Inhoud
• Hoe groot is een grootheid?
Deel 1: Organismen en hun biotoop
• Onderzoek naar variabiliteit
• Opstellen dichotome determineertabel
• De ecologische voetafdruk berekenen
• Determineren van paddenstoelen
• Wateronderzoek
Deel 2: Organismen vormen een levensgemeenschap
• Voedselwebben
• Onderzoek naar geschikte plaatsen voor een winterslaap
Inhoud
Deel 3: Energie - de zon, bron van alle leven
•Ik zie kleuren
•Proeven i.v.m. onzichtbare straling
•Informatieopdracht i.v.m. Fotosynthese
•Onderzoek naar het voorkomen van bladgroen in rode
bladeren
•Uitzetting van de materie tengevolge een
temperatuurverandering
•Onze tastzin en de temperatuur
•Geleiding en stroming van warmte
•Isoleren van warmte
•Volume, oppervlakte en warmteregeling bij
warmbloedige dieren
4
Inhoud
Deel 4: Energie-uitwisseling en stofomzetting in de materie
•Smeltpunt, smelttraject en onderkoeling
•Koken bij veranderde druk
•Elektrolyse van water
Inhoud
Deel 4: Energie-uitwisseling en stofomzetting in
organismen
•Samenstelling van voedingsmiddelen
•Energiewaarde van een dagmenu
•Bepalen procentueel watergehalte in voedingsmiddelen
•Kwantitatieve bepaling van de energie in een pindanoot
•Bepalen van het vitamine C-gehalte
•Onderzoek naar de verschillen in vitale capaciteit bij
leerlingen
•Reactiesnelheid, hartslag en ademfrequentie bij
inspanning
•Stoffen in de urine
•De nier onder de microscoop
•Onderzoek van de huid
5
Omkadering:
• Powerpointpresentaties
• Bordboek
• Handleiding
met extra’s
Omkadering:
• Powerpointpresentaties
Lesstructuur:
•Synthese
•klassikale
verbetering
6
Omkadering:
Powerpointpresentaties
= lesvoorbereiding
•Op knoopunt.net
•leerkrachtversie
•leerlingenversie
Omkadering:
Powerpointpresentaties
•aanpasbaar:
• eigen foto’s of
oefeningen,
volgorde dia’s
wijzigen
•versie Office 2003
7
Omkadering:
Bordboeken
•digitale versie van
werkboek,
tekstboek,
verbeterboek
Nieuwe versie:
- downloaden
- materiaal
toevoegen
•multimedia
www.bordboeken.be
8
Omkadering:
Handleiding
•Code voor
knoopunt.net
(lerarenversie)
•Voor:
Powerpoint,
Jaarplan,
Vragenbank,
Tips en trics
(W.W.)
luchtpijptakje
Omkadering:
luchtpijptakje
haarvat
longtrechtertje
Longblaasje
(lucht)
haarvat(bloed)
longblaasje
sponsachtig
van het bloed.
roze
Handleiding
•Code voor
knoopunt.net
(lerarenversie)
Door de aanwezigheid
•oplossingen
longvlies
De linkerkant van het hart is iets groter dan de rechterkant en neemt dus
wat meer ruimte in.
9
Omkadering:
Handleiding
- Code voor
knoopunt.net
(lerarenversie)
- oplossingen
•jaarplan (WORD)
•theorie W.W.
Omkadering:
Handleiding
• Code voor
knoopunt.net
• oplossingen
• jaarplan
• vragenbank
10
Omkadering:
Handleiding
•Code voor
knoopunt.net
•oplossingen
•jaarplan
•vragenbank
•‘tips en tricks’
2 uur
‘theorie’
Tel. 015 36 36 36
2 uur
wetenschappelijk
werk
www.plantyn.com
[email protected]
11
Download