studieoverzicht - Academie Verloskunde

advertisement
Opleiding Verloskunde 2016 - 2017
Samen willen groeien
JAAR 1
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Verloskunde
in vogelvlucht
De vrouw en
haar hormonen
De bouw van
moeder en kind
Een introductie op de opleiding
en de onderwerpen
Metabole systemen
Huid, spieren en botten
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Zwanger worden
Zwangerschap
Baring
Kraamperiode
Week 1Endocrinologie
Week 2Fertiliteit/subfertiliteit
Week 3Schildklier
Week 4 Glucosehuishouding
Week 1 Anatomie
Week 2 Embryonale en foetale
ontwikkeling
Week 3 Energie en bewegen
Week 4 Baring 1
Week 5 Baring 2
Module 5
Stage
Gezonde groei van
moeder en kind
Psyche, gedrag en gezondheid
Week 1 Echoscopie
Week 2 Psychologische
ontwikkeling
Week 3 Seksualiteit
Week 4 Voeding en leefstijl
Module 6
Module 7
Stage
Kloppend hart
Verloskundige
aan het werk
Levensadem
Verloskunde
in het zorgsysteem
De VIO aan het werk
Hart en Longen -1
In de wijk
Hart en Longen -2
Samenwerken en Organiseren
In de wijk
Week 1 Hart en bloedvaten
Week 2 Bloeddruk en -regulatie
Week 3Bloedbestanddelen, vorming en hemostase
Week 4 Hypertensieve aandoeningen
en foetale groei
Week 5 Te klein voor de termijn
Week 1Stage
Week 2 Stage
Week 1 Adem in, adem uit
Week 2Ademen: van foetaal naar
neonataal
Week 3 Asfyxie
Week 4 Kritisch interpreteren van
diagnostisch onderzoek
Week 5 Longen en zwangerschap
week 1 Kwaliteit van zorg en
clientveiligheid
Week 2 Clientgerichte zorg
Week 3 Samenwerken aan kwaliteit
van zorg
Week 1Verloskundig redeneren
en handelen
WeekStage
2, 3, 4, 5
JAAR 2
Module 8
Module 9
Module 10
Baarmoeder,
blaas en baring
Waarnemen en
ervaren
Welzijn in de
fertiele levensfase
Tractus Urogenitalis
Hersenen en zintuigen
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Nieren en urinewegen
Tractus genitalis
Anticonceptie
SOA
Week 1 Zenuwstelsel en zintuigen
Week 2Zenuwstelsel en zintuigen
bij de neonaat
Week 3 Farmacologie
Week 4 Baring en pijn
Stage
Module 11
Module 12
Module 13
Module 14
De VIO aan het werk
Leefstijlen onderzoeken
Stofwisseling
verstoord
Zwanger en in de war
Evidence Based Practice
Psyche gedrag, Gezondheid II
In de wijk en in de kliniek
Leeronderzoek
Tractus Digestivus
Psyche, Gedrag, Gezondheid III
Verloskundig redeneren en handelen
Week 1 Preconceptiezorg
Week 2 Huiselijk en seksueel
geweld
Week 3 Subfertiliteit en infertiliteit
Week 4 Geneeswijzen in de
geboortezorg
10 weken
Week 1 Onderzoeksopzet en data
verwerking
Week 2 Analyses en ­
wetenschappelijk
presenteren
Week 1 Introductie genetica
Week 2 Genetische aandoeningen
Week 3 Anatomie fysiologie tractus digestivus
Week 4 Aandoeningen tractus digestivus volwassene
Week 5 Neonatale aandoeningen tractus digestivus
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
JAAR 3
Module 15
Samenwerken in de geboortezorg
10 weken
Immunologie
Infecties zwangerschap
en neonaat
Psychiatrische aandoeningen
Behandeling van
psychiatrische ­aandoeningen
Populatiescreening in de public health
Week 1 Verloskundige in de wijk
Week 2 Verloskundige ­
interprofessioneel
Week 3 Verloskundige nataal
Week 4 Verloskundige postnataal
JAAR 4
Minor
Stage in de kliniek
en in de praktijk
(of buitenland)
Onderzoek
20 weken
10 weken
Minor Health Sciences/ pre-master
wo-master Verloskunde
Minor EBP
Minor Humanistiek (als pre-master)
Minor Gezondheidscommunicatie
20 weken
Stage
20 weken
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards