VREDESWAKES LANGEMARK 2014-18 In de periode 2014

advertisement
VREDESWAKES LANGEMARK 2014-18
In de periode 2014-2018 zal de Eerste Wereldoorlog op tal van plaatsen – en niet het minst in
de Westhoek – uitgebreid herdacht worden. Vier jaar lang zal Langemark dé plaats van
afspraak zijn voor al wie wil waken en bidden om vrede. Vredesapostelen uit binnen- en
buitenland zullen hun stem laten horen en in het bijzonder de jongeren aanmoedigen om
actief aan vredesopbouw te doen.
De coördinerende stuurgroep legde de missie van ‘Vredeswakes Langemark 2014-18’
als volgt vast:
Missie
Naar aanleiding van de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ worden vredeswakes
opgezet in Langemark, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest werd.
Vandaag rusten zowel Duitse als geallieerde soldaten in Langemarkse grond: daarom
is de gemeente een uitgelezen plek om te ijveren voor vrede en verzoening.
‘Vredeswakes Langemark 2014-18’ is een initiatief van geëngageerde
christenen die handelen in een geest van grote openheid. Die vertaalt zich onder
meer in het betrekken van medestanders uit andere religies en
levensbeschouwingen, én in de uitnodiging naar al wie om vrede bekommerd is,
ongeacht haar of zijn achtergrond.
Van november 2014 tot november 2018 zijn er jaarlijks drie vredeswakes. Ze
vinden plaats in de Langemarkse Sint-Pauluskerk die zich letterlijk en figuurlijk
gastvrij open-stelt.
De vredeswakes brengen mensen samen die wakker willen blijven voor alles wat
vrede bedreigt, die zorg willen dragen voor vrede. Er gaat bijzondere aandacht naar
het aanspreken van jongeren.
Het begrip ‘vrede’ wordt in het kader van de vredeswakes niet enkel benaderd in de
enge zin van ‘afwezigheid van oorlog’, maar evenzeer in betekenissen als waarheid
en rechtvaardigheid, eerbied voor mensenrechten, naastenliefde,
mededogen en verzoening.
Elke vredeswake vertrekt vanuit een specifieke invalshoek en wordt aantrekkelijk
en eigentijds uitgewerkt in woord, beeld, getuigenis, verhaal, muziek, samenzang.
Op elke vredeswake komt ook een bijzondere gast uit binnen- of buitenland aan het
woord.
Organisatie
Vredeswakes Langemark 2014-18 is een initiatief van het
samenwerkingsverband tussen de volgende partners:
▪ Pax Christi Vlaanderen
▪ Centrum voor Vredesethiek KU Leuven
▪ Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede
▪ IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen
▪ Bisdom Brugge
▪ Federatie Sint-Paulus Langemark-Poelkapelle
▪ Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle
Maken deel uit van de stuurgroep:
Jo Hanssens (Pax Christi Vlaanderen), Jan Vanden Berghe (Pax Christi
Vlaanderen), Roger Burggraeve (Centrum voor Vredesethiek KU Leuven), Marcel
Cloet (Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede), Lotte Beernaert (IJD Brugge)
Paul Breyne (commissaris-generaal voor de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog in België), Jan Breyne (ere-secretaris stad Ieper), Filip Debruyne
(vicaris bisdom Brugge)
Bart Demuynck (moderator federatie Sint-Paulus Langemark-Poelkapelle), Alain
Wyffels (burgemeester Langemark-Poelkapelle), Lieven Vanbelleghem (schepen
Langemark-Poelkapelle)
Sien Derdaele, Luc Descamps, Philip Van Eecke, Peter Peene (medeinitiatiefnemers lokale gemeenschap Langemark-Poelkapelle)
Contact
Peter Peene
Markt 15
B-8920 Langemark
0474/689.460
[email protected]
www.vredeswakes.be/www.vredeswakeslangemark.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards