Praktijk voor counseling en integratieve psychotherapie

advertisement
Dalen zijn ervoor om van de ene
naar de andere berg te komen
De integratieve psychotherapie gaat uit
van de mens als geheel. Alle factoren,
zowel de emotionele, lichamelijke en
gedragsmatige die mogelijk betrokken
zijn bij het ontstaan of het in stand
houden van de klacht, komen aan bod.
De integratieve psychotherapie is een
effectieve, kortdurende therapievorm,
waarbij inzichten en methodieken uit
verschillende therapierichtingen kunnen
worden ingezet, aansluitend op uw
specifieke klachten en doelen.
Ik werk volgens de visie dat iedereen
zijn of haar eigen oplossingen al in
zich heeft. Ook heeft iedereen de
beschikking over de benodigde
hulpbronnen, of kan die hulpbronnen
ontwikkelen, die nodig zijn om de
doelen te bereiken die hen voor ogen
staan. Mijn taak is om, zonder
oordeel, te ondersteunen in de
zoektocht hiernaar.
Zo loop ik graag een tijdje mee met de
cliënt tijdens zijn of haar proces. Ik
geef daarbij de cliënt veel ruimte om
zijn of haar eigen pad te kiezen,
terwijl ik de rode draad, het doel van
de therapie in het vizier hou. Mijn
vermogen om veiligheid te creëren en
dichtbij de cliënt te staan, kan ik
hierbij inzetten. Ik doe dit alles met
een open en warme benadering.
Elke verandering begint met
een andere manier van kijken
Klachten die behandeld kunnen
worden d.m.v. integratieve
psychotherapie zijn bijvoorbeeld:











Gebrek aan zelfvertrouwen
Moeite met grenzen aangeven
Aanhoudende stress of
spanning
Opgejaagde en/of depressieve
gevoelens
Angsten en fobieën
Last van (traumatische)
ervaringen en emotionele
gebeurtenissen
Steeds terugkerende
lichamelijke klachten,
waarvoor geen medische
verklaring gevonden kan
worden
Verlies- en rouwverwerking
Steeds terugkerende
conflictsituaties
Gewoonten waar u vanaf wilt,
zoals eetproblemen, roken
enz.
Communicatieproblemen
Methodieken die ingezet kunnen
worden tijdens de therapie:














Oplossingsgericht werken
Cognitieve gedragstherapie
(RET)
Hypnotherapie
Visualisaties
Werken met dromen
Symbooldrama
Transactionele analyse
Werken met
delen/subpersoonlijkheden
Inner Child
Regressie
Sociaal panorama
Helende lichaamstocht
Desomatiseren
EMDR (Eye Movement
Desensitization and
Reprocessing)
Als je denkt wat je altijd dacht,
als je blijft doen wat je altijd
deed, krijg je wat je altijd kreeg
Bent u nieuwsgierig geworden, bel
dan vrijblijvend voor informatie of
om een afspraak te maken. U kan,
desgewenst, ook een email sturen.
Praktijk voor counseling
en integratieve
psychotherapie
Lonnie van den Berg
Lange Kruisweg 24
2676 BL Maasdijk
tel. 06-15555114
email: [email protected]
website:
www.praktijkdebergweg.nl
Lonnie van den Berg
Lange Kruisweg 24
2676 BL Maasdijk
tel. 06-15555114
email: [email protected]
website:
www.praktijkdebergweg.nl
Download