tussenkomst psychotherapie

advertisement
>> tussenkomst psychotherapie
Breng dit formulier volledig ingevuld binnen in je kantoor of stuur het op naar:
Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
Coupure Links 103 - 9000 Gent
Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
voorziet een tussenkomst per kalenderjaar voor psychotherapie, alternatieve therapie, groepspsychotherapie, sociotherapie,
PMT/bewegingtherapie, creatieve therapie, psycho-educatie, sociale vaardigheden, systeemtherapie, dramatherapie,
ergotherapie, danstherapie, muziektherapie en cognitieve gedragstherapie.
Het ziekenfonds betaalt maximum 15 euro terug per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.
Wie kan hiervan genieten?
• We komen tussen voor psychotherapie tot 18 jaar*.
Wat moet je doen om hiervan te genieten?
• Laat het document invullen en afstempelen door een erkend psychotherapeut.
• Bevestig een kleefbriefje van de persoon die de psychotherapie volgde.
• Stuur het ingevulde document terug naar bovenvermelde adres of geef het af in je plaatselijk kantoor.
Kleefbriefje
In te vullen door de psychotherapeut
datum
betaald bedrag
handtekening of stempel van de psychotherapeut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
*
01/12
Aan deze aanvraag wordt slechts voldaan als de ziekenfondsbijdragen voor het voordelenpakket regelmatig betaald zijn.
Meer informatie? T. 09 269 85 00 - [email protected] - www.partena-ziekenfonds.be
Download