Wijkinformatiebrochure Turnhoutsebaan 117

advertisement
ABC cvba
Wijkinformatiebrochure
Turnhoutsebaan 117
Uitgave 2015
1. WELKOM
Aandelen
Je bent als huurder bij ABC cvba ook aandeelhouder van onze coöperatieve vennootschap.
Bij de ondertekening van je huurcontract betaal je direct € 150. De rest betaal je, samen met
de huur, maandelijks af met € 2,50. In totaal moet je aan 15 aandelen van € 15 komen.
Bewoningsplicht
Wanneer je een sociale woning huurt ben je verplicht om er effectief in te wonen.
Wat is verboden?
 Je mag een sociale woning niet enkel gebruiken als postadres.
 Je mag een sociale woning niet onderverhuren.
 Je mag geen beroeps- of handelsactiviteiten uitoefenen in een sociale woning.
2. INRICHTING APPARTEMENT
Onderhoudsplicht
 Je onderhoudt je woning regelmatig en voldoende. Onderhoud je het niet? Dan betaal je
extra voor het werk dat ABC of een externe dienst voor jou moet doen.
 Je richt de woning in naar jouw smaak en budget. Je koopt voldoende meubels en je
hangt gordijnen aan de ramen.
Vloerbekleding
 Je mag vloerbekleding niet vast nagelen of vast kleven.
 Je verwijdert vast tapijt op het einde van de huurovereenkomst.
 Je mag laminaat, parket en vinyl laten liggen als het in goede staat is op het einde van de
huurovereenkomst.
 Je mag geen tegels op de vloer leggen.
Verwarming
ABC onderhoudt de verwarmingsinstallatie. Je ontvangt periodiek een oproep om de
installatie en de meters te laten controleren. Je bent verplicht om hier aan mee te werken.
In de winter mogen de leidingen en radiators niet bevriezen. Je moet de thermostaat dan
minimum op 10°C zetten.
Sloten en sleutels
 Je vervangt en smeert alle sloten zelf bij een defect. Je mag de sloten laten veranderen
door ABC of een andere firma. De kosten zijn voor jezelf.
 De sleutel van de inkom is een gecertificeerde sleutel. Deze sleutel kun je enkel bij ABC
aanvragen.
 Wil je een bijslot plaatsen? Vraag dit eerst schriftelijk aan bij ABC, en ABC beantwoord je
vraag ook schriftelijk.
Je kunt het slot kosteloos overdragen op het einde van de huur, op voorwaarde dat je
genoeg sleutels overhandigt.
Deuren
 De binnendeuren mogen niet geschilderd worden.
 De appartementsdeur mag ook niet geschilderd worden. Je mag ook niets aan de
buitenkant van deze deur hangen.
1
Schilderen
 Plafonds en muren schilder je in een lichte tint, bijvoorbeeld wit, beige of pastel.
 De buitengevel mag je niet schilderen.
 Structuurverf of zandverf is verboden.
Ingebouwde meubelen
Je mag ingebouwde meubelen niet schilderen, behangen, doorboren of doorzagen. Dit geldt
voor keuken- en badkamermeubelen.
Onderhoud keukenspoelbak
Bijtende en/of schurende reinigingsmiddelen zijn verboden.
Onderhoud aluminium en PVC ramen
Bijtende en/of schurende reinigingsmiddelen worden afgeraden. Je mag geen staalwol
gebruiken.
Naamplaatjes
ABC bevestigt éénmalig naamplaatjes naast de bel en de brievenbus in de loop van de
eerste maand dat je in het gebouw woont.
3. ONGEDIERTE
Je moet als huurder voorkomen dat je ongedierte in je woning brengt.
Alle ongedierte moet je verdelgen op eigen kosten, bijvoorbeeld muizen.
Zie je kakkerlakken in het appartement? Waarschuw ABC!
Waarom? Kakkerlakken verdelgt ABC zelf en moet je niet betalen.
Lever je geen inspanningen om kakkerlakken te voorkomen? Waarschuw je
ABC niet bij kakkerlakken? Dan betaal je de kosten wel zelf.
Wespennesten worden door de brandweer verwijderd.
4. DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
De gemeenschappelijke ruimtes worden onderhouden en gepoetst door ABC.





De gemeenschappelijke ruimtes zijn GEEN bergplaatsen voor afval, meubels,
kinderwagens, rolstoelen of fietsen.
Kinderen mogen niet in de gemeenschappelijke ruimtes spelen.
Het dak van het gebouw is verboden terrein.
Huurders van hetzelfde gebouw zijn samen verantwoordelijk voor schade aan de
gemeenschappelijke ruimtes. De herstellingskosten worden eerlijk verdeeld onder de
huurders, tenzij bewezen kan worden wie de schade veroorzaakt heeft.
De herstellingen van daken en gevels, en grote schilderwerken van de
gemeenschappelijke ruimtes, zijn op kosten van ABC.
OPGELET! Ouders zijn steeds verantwoordelijk voor het (wan)gedrag van en schade
veroorzaakt door hun minderjarige kinderen en bezoekers.
2
5. POETSBEURTEN
Alle huurders poetsen om de beurt de gemeenschappelijke gang en de trappenhal. Je mag
het laten poetsen als je het zelf niet kunt.
Op elke verdieping hangt een poetslijst. Op die poetslijst staat wanneer jij moet poetsen.
Wanneer je hebt gepoetst schrijf je de datum en je naam erop.
1. De gang
2. De trap
3. De liftdeuren
4. Noteren
6. AANPASSINGSWERKEN
Alle aanpassingen aan de inrichting van je woonst, garage of berging, vraag je
schriftelijk aan bij ABC. Na schriftelijke toelating van ABC mag je de werken
(laten) uitvoeren.
7. LAWAAIHINDER
Lawaaihinder is bij politiereglement verboden tussen 22u00 ’s avonds en 6u00 ‘s
morgens. Tussen deze uren mag je GEEN
werken uitvoeren, je droogkast of wasmachine
gebruiken, je muziek luid zetten, op de muren en
vloeren bonken,…
OPGELET! Huurders zijn verantwoordelijk voor
hun bezoekers, die zich ook aan deze regels
moeten houden.
8. TERRASSEN
Het is je plicht als huurder om je terras proper te houden.
Wat is verboden?
 Je mag geen schotelantenne op het terras plaatsen.
 Je mag er geen afval of allerlei materiaal stockeren.
 Kleren, tapijten en lakens mag je over de rand drogen, MAAR het mag
je onderburen niet storen.
 Er mag niets op het terras staan dat het uitzicht van het gebouw
beïnvloedt.
3


Gooi niks naar beneden door het raam! Dit is verboden en vervuilend. Het is ook
gevaarlijk voor de mensen die beneden staan.
Vogels mogen niet gevoederd worden. Het terras is ook geen broedplaats.
Wat is toegestaan?
 Planten, bloemen en decoratie. Bloembakken hang je voor de veiligheid aan de
binnenkant van het terras, of plaats je op de vensterbank.
 Een stoel, tafel of parasol.
OPGELET! Het ontsnappingsluik op het terras moet altijd bruikbaar zijn. Waarom? De
terrassen zijn een doorgang en de enige vluchtweg bij brand. Let er dus op dat je deze
doorgang nooit belemmert.
9. HUISDIEREN
Volgens de huurovereenkomst mag je geen huisdieren houden. Laat je huisdier
daarom geen bron van ergernis zijn voor je buren. Als baasje ben jij
verantwoordelijk voor alle schade en/of hinder dat je huisdier veroorzaakt.
Aanhoudende overlast kan aanleiding geven tot opzeg van de huurovereenkomst.
Wat is aanhoudende overlast?
 Constant blaffen en huilen
 Grommen en bijten
 Uitwerpselen, urine, braaksel en modder in de gemeenschappelijke ruimtes,
het appartement en het terras
 Loslopende dieren in en om het gebouw
 Meerdere huisdieren hebben of dieren die ongeschikt zijn voor een (klein) appartement
10. LIFTEN
Kinderen jonger dan 10 jaar mogen de lift enkel gebruiken onder
begeleiding van een volwassene. Veroorzaak je een ongeval door
verkeerd gebruik of beschadig je de lift? Dan moet jij de kosten betalen.
OPGELET! Grote meubels (bedden, kasten, zetels,…) mag je niet
via de lift verhuizen! Hierdoor worden de liften te lang geblokkeerd,
vervuild en/of beschadigd. Je contacteert zelf een verhuisfirma met een verhuislift.
Blokkeert de lift? Dan stuurt een automatisch meldingssysteem een technicus van de
onderhoudsfirma om de lift te herstellen. Als bewezen kan worden wie de schade
veroorzaakt heeft krijgt de betreffende huurder de rekening.
11. ENERGIE
Op elke verdieping staan elektriciteitsmeters, en beneden staan alle gasmeters.
Elke huurder heeft een afzonderlijke meter voor zichzelf.
De meterbergingen maken géén deel uit van het appartement en mogen dus
niet gebruikt worden als berging om afval of ander materiaal in te stockeren.
4
Het is verboden en gevaarlijk om stroom af te tappen van de gemeenschappelijke leidingen.
ABC bemiddelt niet bij discussies over rekeningen en/of kosten. Je neemt als huurder
rechtstreeks contact op met je energieleverancier.
12. BIJWOONST


Elke wijziging in je gezinssamenstelling meld je schriftelijk aan ABC. Waarom? Elke
wijziging kan invloed hebben op je huurprijs.
Je vraagt de bijwoonst van een (nieuwe) partner of gezinslid altijd aan. Waarom? Van
elke persoon die bij wil wonen moet ABC de nodige officiële documenten krijgen. Geef je
de bijwoonst niet aan? Dan rekent ABC je een maximale huurprijs aan of wordt de
huurovereenkomst opgezegd. Huurders die hun niet-goedgekeurde bijwoonst toch laten
inwonen, kunnen ook opgezegd worden.
13. GEVAARLIJKE PRODUCTEN
Je mag geen brandbare, giftige of andere gevaarlijke producten stockeren in je appartement.
Het is ook ten strengste verboden om gasflessen of petroleumkachels te gebruiken voor het
koken en/of verwarmen!
14. SCHOTELANTENNES
Waar mag je schotelantenne niet staan:
 niet op een zichtbare plaats.
 niet aan de buitengevel.
 draden, kabels of leidingen mag je niet via het raam of via de muur laten lopen.
Pas op! Wat gebeurt er als ABC dit toch ziet?
 1e vaststelling: ABC vraagt je om de schotelantenne of bedrading
onmiddellijk te verwijderen.
 2e vaststelling: ABC vraagt je om de schotelantenne of bedrading
onmiddellijk te verwijderen, en je betaalt een administratiekost van € 50.
 3e vaststelling: ABC vraagt je om de schotelantenne of bedrading onmiddellijk te
verwijderen, en je betaalt een administratiekost van € 100.
 4e vaststelling: ABC stuurt een aangetekende brief met opzeg van de huurovereenkomst,
en je betaalt een administratiekost van € 150.
5
Download