Heeft uw kind langere tijd voedingsproblemen?

advertisement
Kindergeneeskunde
Heeft uw kind langere tijd
voedingsproblemen?
Het komt voor dat jonge kinderen problemen hebben met eten. Ook kan het zijn
dat kinderen niet voldoende groeien of dat ze moeite hebben met een bepaald
soort voedsel. Hierdoor kunnen ouders en artsen zich zorgen maken of een kind
wel goed genoeg eet. In de meeste gevallen zal begeleiding van één hulpverlener
voldoende zijn om het probleem op te lossen.
Soms heeft het voedingsprobleem meerdere oorzaken. Uw kind eet en/of drinkt te
weinig, het verwerken van de voeding verloopt moeizaam en/of er zijn spanningen
rondom de eetsituatie. Mogelijk wordt sondevoeding overwogen of gaat de periode
van sondevoeding een langere tijd duren.
Voor veel ouders is dit een onzekere periode en kan het veel vragen oproepen. Het
is dan belangrijk om met meerdere personen vanuit verschillende specialismen het
probleem te bekijken en oplossingen te zoeken.
Eetteam
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft hiervoor het eetteam opgericht. Hier werken
specialisten die gespecialiseerd zijn in voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen. Uw kind is door uw behandelend kinderarts doorverwezen naar dit team. In het eetteam kijken verschillende specialisten naar u en uw kind. Daarna bekijken
we samen met de kinderarts van het eetteam hoe we u en uw kind het beste kunnen gaan begeleiden. Soms adviseren we u begeleiding buiten het ziekenhuis te
zoeken. Wij zullen u hierbij helpen.
Wie werken er bij het eetteam?
Het eetteam bestaat uit de volgende personen:
• kinderarts;
• pedagogisch hulpverlener;
• diëtist;
• logopedist;
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(KIN-163, uitgave oktober 2015)
• kinderverpleegkundige;
• kinderpsycholoog.
Wat doen de leden van het Eetteam?
Kinderarts
De kinderarts is een specialist op het gebied van groei, ontwikkeling en ziekten bij kinderen. Bij jonge kinderen met voedingsproblemen spelen vaak veel factoren een rol. Pedagogisch hulpverlener
De pedagogisch hulpverlener is deskundig op het gebied van het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Zij biedt ouders handvaten en adviseert over de aanpak/gedrag
van kinderen met voedingsproblemen.
Diëtist
Een diëtist weet alles over kindervoeding. Zij bekijkt het eetpatroon en samenstelling
van de voeding. Ook kijkt zij of uw kind door de voeding voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Zij geeft adviezen om de (sonde)voeding aan te passen. Eventueel
wordt er advies gegeven over het gebruik van voedingspreparaten, drinkvoeding en/of
sondevoeding.
Logopedist
De logopedist onderzoekt de beweging van de spieren in en rond de mond (mondmotoriek). Ook kijkt de logopedist naar de gevoeligheid in en rond de mond en de reflexen
in het mondgebied. Tot slot onderzoekt zij de manier van eten en drinken van uw kind.
Kinderverpleegkundige
De kinderverpleegkundige weet veel van de leeftijd- en ontwikkelingsfasen van het
kind. Zij verzamelt, samen met u, medische gegevens van uw kind, die te maken kunnen hebben met het voedingsprobleem van uw kind.
De verpleegkundige geeft u praktische adviezen over (sonde)voeding.
Kinder- en jeugdpsycholoog
De kinder- en jeugdpsycholoog kan op verzoek van het eetteam betrokken worden bij
de behandeling van uw kind. Zij bekijkt welke gedragsfactoren een rol spelen waardoor het eten bij uw kind zo moeilijk gaat. Dit kunnen nare ervaringen zijn met eten
of angst voor eten. Daarnaast kijkt zij naar de mogelijkheden om het eetgedrag te veranderen. Zij zal het eetteam hierover adviseren. De kinderarts kan u ook voor verdere
begeleiding naar de kinder- en jeugdpsycholoog verwijzen. Hoe bereidt u zich voor? Uw eigen kinderarts meldt uw kind aan bij het eetteam. Via de polikliniek Kindergeneeskunde ontvangt u een informatiepakket. Hierin zit onder andere het voedingsdagboek. Uitleg over het gebruik van dit boekje zit hierbij. U stuurt het volledig
ingevulde voedingsdagboekje zo snel mogelijk in de retourenvelop terug naar de
polikliniek Kindergeneeskunde. Bewaar voor de zekerheid een kopie van het dagboek
bij u thuis. Zodra het wij voedingsdagboek hebben ontvangen, maken wij telefonisch
een afspraak met u.
De spreekuren van het eetteam zijn iedere maand op dinsdagochtend.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 3
Hoe verloopt de afspraak?
Tijdens deze afspraak wordt uw kind gezien door de diëtist, kinderverpleegkundige,
logopedist en pedagogisch hulpverlener. Tevens maakt u kennis met de kinderarts van
het eetteam.
Wij vragen u voor deze afspraak iets te eten mee te nemen voor uw kind. Iets wat
goed gaat en iets wat minder goed gaat. Laat uw kind daarom niet vlak voor de afspraak eten. Het voedingsboekje vormt de basis van de afspraak. We bekijken hoeveel
energie uw kind dagelijks binnenkrijgt en hoe de verdeling van de eetmomenten zijn
over de dag. De afspraak duurt ongeveer een uur. De verzamelde gegevens bespreken we met de kinderarts van het eetteam en de
kinderpsycholoog. Dan maken we een plan van aanpak. Binnen één week neemt één
van de leden van het eetteam contact met u op. Zij neemt dan het gemaakte advies,
wat betreft de voeding en begeleiding van uw kind, met u door.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde,
telefoonnummer: (073) 553 23 04.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website: www.jbz.nl
Kinderwebsite
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl
Hier kunnen kinderen en jongeren kennis maken met het ziekenhuis. Ook vindt u er
ouderinformatie. Zo kunt u zich samen voorbereiden op een bezoek aan het ziekenhuis.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 3
Download