Communicatieadvies DWV-SR

advertisement
Eetteam
Onderzoek naar en behandeling van eet- en drinkproblemen bij
kinderen
Eet uw kind te eenzijdig? Weigert uw kind eten? Geeft de overgang van vloeibaar naar vast voedsel problemen? Krijgt uw kind sondevoeding? Verslikt uw kind zich regelmatig? Spuugt uw kind veel? Dit soort
problemen kunnen het eten voor uw kind en voor uzelf tot een onprettige ervaring maken en een grote bron
van zorg zijn.
Eet- en drinkproblemen komen regelmatig voor bij
kinderen. Er zijn verschillende oorzaken, waaraan
meestal een lichamelijke aandoening ten grondslag ligt. Naarmate een eetprobleem langer
bestaat, kunnen er veranderingen in het gedrag
van uw kind ontstaan. Vaak is het wel mogelijk
verandering in de eetsituatie te brengen. Sophia
Revalidatie heeft daarom een gespecialiseerd
eetteam opgezet, voor onderzoek, advies en
behandeling van eet- en drinkproblemen bij
kinderen (primair in de leeftijd van 0 - 4 jaar).
door het eetteam in aanmerking komt. Het eetteam bestaat uit een revalidatiearts, een orthopedagoog, een logopedist, een maatschappelijk
werker. Het team werkt samen met een diëtist.
Voor wie?
Het eetteam is bedoeld voor kinderen met eet- en
drinkproblemen en hun ouders.
Eet- en drinkproblemen
Onder eet- en drinkproblemen verstaan we het
geheel of gedeeltelijk weigeren of niet kunnen
verwerken van voedsel. De oorzaak is een lichamelijke aandoening, al dan niet gecompliceerd
door sociale of gedragsmatige factoren. Voorbeelden van aandoeningen zijn: een zwakke mondmotoriek, overgevoeligheid in het mondgebied,
problemen van het maagdarmstelsel of bij het
krijgen van voeding door een sonde of een PEG.
Werkwijze
De werkwijze van het eetteam is als volgt:
 In een polikliniekbezoek vindt een intake plaats
met de revalidatiearts.
 De revalidatiearts verwijst uw kind naar de
logopedist en de orthopedagoog voor een gezamenlijke intake.
 De logopedist en de orthopedagoog voeren
gerichte gesprekken over het probleem, observeren en onderzoeken uw kind.
 Zij vragen gegevens op over uw kind bij andere
behandelaars (bijvoorbeeld kinderarts of behandelend logopedist).
 Hierna vindt overleg plaats binnen het eetteam.
 Afhankelijk van het probleem van uw kind
krijgt u advies en behandeling op maat.
 De behandeling duurt vaak lang. Dit kan
variëren van een paar maanden tot een jaar.
Na de observatie maakt het team een inschatting van de behandelduur van uw kind.
Hoe komt u bij het eetteam?
Uw huisarts of medisch specialist (bijvoorbeeld de
kinderarts) verwijst uw kind naar de revalidatiearts. Deze beoordeelt of uw kind voor behandeling
Wat kunt u verwachten?
 U en uw kind krijgen adviezen en leren een op
uw kind gerichte aanpak om het eten en drinken te verbeteren.
Doel
Doel van het eetteam is het verbeteren van de
problematische eet- of drinksituatie door:
het kind meer en beter te leren eten en drinken;
een gevarieerd en gezond voedingspatroon in een
ontspannen situatie te stimuleren, passend bij de
leeftijd en de mogelijkheden van het kind.
1006VT
I NF O@ S OP HI A R EV A LID A T I E. NL | WW W . S OP HIA R E V A LID A TI E. NL
Poliklinische Revalidatie Kinderen | Eetteam – Onderzoek naar en behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen
 Uw kind leert verschillende soorten voedsel te
accepteren.
 U en uw kind krijgen adviezen voor een gezond
en gevarieerd voedingspatroon.
 Zo mogelijk wordt de sondevoeding afgebouwd.
Wat verwachten wij van u?
U komt samen met uw kind. U bent actief betrokken bij de behandeling van uw kind.
Hoe wordt de behandeling vergoed?
De behandeling van uw kind door het eetteam valt
onder revalidatiebehandeling en wordt vergoed
uit de basisverzekering.
Hoe lang is de wachttijd?
Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen op
dat moment. U krijgt hierover meer informatie
van uw revalidatiearts op het moment dat tot
behandeling door het eetteam wordt besloten.
Vragen
Als u vragen hebt of een afspraak wilt maken, kunt
u bellen met het Medisch Secretariaat:
Den Haag : 070 - 3593713
Delft
: 015 - 2780230
Gouda
: 0182 - 555600
Vragen over uw kind en de eventuele behandeling
kunt u stellen bij de eerste afspraak bij de revalidatiearts.
P RK/ S RD /S R DH/ SR G/ EET TEAM / 07 .2 0 1 2
Download