meer gespecificeerde

advertisement
Testprogramma’s
en het VO-protocol
Fases van het VO-protocol
1
2
3
4
5
6
signaleringsfase
intakefase
strategiefase
onderzoeksfase
integratie- en indiceringsfase
adviesfase
2
Waarom (ook) digitaal testen?

U wilt méér dan alleen screenen op dyslexie;
 U wilt een meer gespecificeerde output;
 U wilt vervolgonderzoek doen;
 U wilt minder nakijk- en invoerwerk.
3
Nadelen van digitaal testen

afhankelijkheid van systeembeheer;
 invoeren van leerlingen kost tijd;
 computerlokaal nodig met goede computers;
 digitale testen kosten geld.
4
Méér dan alleen dyslexie...
Muiswerk Testprogramma’s voor meten van capaciteiten
en signaleren van achterstanden en leerproblemen
Suite 1
Suite 2
Suite 3
Nederlands
Rekenen/wiskunde
Engels/Frans/Duits
 Spelling
 Rekenen/wiskunde
Spelling
 Tekstbegrip  Hoofdrekenen
Tekstbegrip
 Flitstoetsen  Ruimtelijk inzicht
Woordkennis
 Woordkennis  Snelrekenen
 Zinsbouw
Gratis toevoegingen: ICT-toets
en toets Studievragen
5
Muiswerk Spellingtest
Woorden typen in context ;
Geluid via kop-telefoon;
Duur 10 minuten;
Output: presentatie van fouten en
specificatie in luister-,
regel-, en inprentspelling.
6
Output Spellingtest
Tekstbegriptest
Doel: signaleren problemen met begrijpend
lezen op 3 niveaus: Tekstbegrip 1, 2 en 3;
In output uitsplitsing in micro-, meso-, en
macrovragen;
Drie of meer teksten met driekeuzevragen;
Duur 20-30 minuten.
8
Flitstesten




Doel: signaleren van problemen met onthouden
van woordbeelden (orthografie), met fonologische
verwerking en met geheugenspan;
Vier toetsen: geflitste pseudo-woorden herkennen
(1), intypen (2), omkeren en intypen (3),
cijferreeksen herkennen (4);
Laagfrequente lettercombinaties.
Per test 5-8 minuten
9
Woordherkenning
Doel: onderzoeken van de beschikbaarheid van
woorden in het langetermijngeheugen en van
orthografische capaciteiten
Klik op een goed Nederlands woord, werk snel!
• prum
• rump
• narp
• rant
• ramp
• marp
10
Zinsbouwtest



40 zinnen waarin een fout kan zitten
Vergelijkbaar met subtest Zinnen van de
Differentiële Aanleg Test (DAT ‘93)
In output specificatie in vijf categorieën
11
Woordkennistest



Adaptief: vijf niveaus, instroom in niveau 3;
Lengte is variabel;
Output geeft woordkennisniveau 1 t/m 5 aan.
12
Wiskundetesten




Hoofdrekenen: optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen;
Rekenen en Wiskunde 1 en 2:
cijferen, breuken, procenten etc.;
Ruimtelijk inzicht;
Snelrekenen: hoofdrekenen onder tijdsdruk
(automatisering van het basisrekenen).
13
Output Rekenen en Wiskunde 1
Testmateriaal Engels, Frans, Duits





Tekstbegrip 1 en 2: verschillende niveaus;
Spelling A en B: paralleltoetsen,
output vlg. indeling Van Berkel: basis-, regel-,
opbouw-, en inprentspelling;
Sluit aan op Remedioom;
Ook woordkennistest;
Bij Engels ook spelling- en woordkennis Eibowoorden.
15
Protocollen instellen



Automatisch testonderdelen ‘afspelen’
Voor verschillende doelgroepen
Met aansluitende profielafdrukken per leerling of groep
16
Afdrukmogelijkheden
1
per test
2
per leerling
3
per groep
17
Profiel per leerling
18
Profiel per groep
19
Samenvattend



Vo-protocol is enorme aanwinst;
U wilt in de signalerings- en/of in de onderzoeksfase
misschien meer of anders testen;
Digitale testen van Muiswerk kunnen in dat geval
wellicht worden ingezet.
20
Download