De Hawthorne experimenten

advertisement
De Hawthorne
experimenten
(volgens George C. Homans)
1
Het eerste experiment
• relatie tussen lichtintensiteit & output
•
XE
XC
 psychologische variabelen vertroebelen
relatie
Pag.2
Het tweede experiment
• relatie tussen tijdstructuur & output
 6 werkneemsters afgezonderd
 output exact bijgehouden
 logboek
Pag.3
De experimentele periodes
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
normale condities
verplaatsing naar testroom
nieuw vergoedingssysteem
2 pauzes van 5 minuten
2 pauzes van 10 minuten
6 pauzes van 5 minuten
+ 2 lunch breaks
einde werkdag 4:30
einde werkdag 4:00
Pag.4
De experimentele periodes
X.
XI.
periode VII
5-daagse werkweek
Output
per
dag
1
2
Pag.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Experimentele
periodes
De experimentele periodes
XII.
periode III

Conclusie: output stijgt over identieke
periodes; geen duidelijk verband met
experimentele veranderingen
•
Interviews:
fijn werken in testroom
nieuwe supervisie; geen strenge controle


Pag.6
De sociale implicaties
• management geïnteresseerd
• deel van belangrijk onderzoek
• kennis van de doelen
• sociale relaties
• leiderschap
 Conclusie: enkel correlatie output – mentale
gesteldheid werkneemsters
Pag.7
Het derde experiment
• werknemers + observator
• geen verandering in condities
• Vergoedingssysteem:individuele & groepsprestatie
 Werknemers hebben idee van ‘juiste’ output rate
output
per
dag
tijd
Pag.8
De informele organisatie
• Werknemers vormen sociale organisatie
 Te hoge output: vrees verlaging stukloon
 Te lage output: onterecht loon
• Groepsdruk
 Slag op arm bij ‘onjuist’ gedrag
 Bijnamen
Pag.9
Relatie technologische & sociale
component
Management
Werknemer
 Verstoorde communicatie
• werknemer ontwikkelt routines
•Sociale groep vormt zich
 beschermende functie informele organisatie
Pag.10
Contrast 2e & 3e experiment
• Vrijheid ondanks
supervisie
• Betrokkenheid &
inspraak
• Informele organisatie
werkt samen met
management
 Verhoging van output
Pag.11
• Angst voor supervisie
• Acceptatie
veranderingen
• Informele organisatie
gekant tegen
management
 Restrictie van output
Download