Vergiftiging - Anitabuurs.nl

advertisement
VERGIFTIGING BIJ KINDEREN
INFO OVER GIF

Arts krijgt online advies over vergiftiging
(Novum) - Medische hulpverleners kunnen voortaan beter op
internet terecht voor informatie over vergiftigingen. Het
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) opent
daarvoor dinsdag een speciale website. Daarmee kunnen
bijvoorbeeld huisartsen bepalen met wat voor vergiftiging zij
hebben te maken en welke behandeling moet worden gegeven.
Het NVIC informeert en adviseert weliswaar al meer dan
veertig jaar over de risico's en behandeling van acute
vergiftigingen, maar voorheen was de dienst van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alleen
telefonisch bereikbaar. De dienst wordt jaarlijks zo'n 37
duizend keer over vergiftigingen gebeld. Voor de nieuwe
website vergiftigingen.info hebben zich volgens het NVIC voor
aanvang al vierduizend artsen gemeld.
VERGIFTEN IN VERSCHILLENDE VORMEN

1.In vaste vorm: b.v. Tabletten,poeder,sigaret

2.In vloeibare vorm; chloor,afwasmiddel,alcohol

3.In gas- en dampvorm:chloorgas(zwembad)
SOORTEN VERGIF
A.Niet bijtend gif:

b.v benzine,slaapmiddelen,terpetine

B. Bijtend gif:

b.v. gootsteenontstopper,azijnzuur,ammoniak,

chloor,vaatwastabletten


C.gassen:Chloorgas,ammoniakgas,rook
EHBO BIJ BIJTEND GIF

Gevolg: Verbranding van de lippen,de mond,keel
en slokdarm
Handelen:1. Spoel de mond met water en dit

weer laten uitspugen

2. Geef het slachtoffer enkele glazen

water

3.Niet laten braken

Zo snel mogelijk naar een arts

/ziekenhuis .

Neem de verpakking mee.

NIET –BIJTEND GIF

Laten braken .Het gif moet zo snel mogelijk het
lichaam uit
Geen water laten drinken. Het mag niet in het
 maagdarmkanaal komen.

Breng het slachtoffer zo snel mogelijk naar een
 arts/ziekenhuis . Neem de verpakking mee.

GIFTIGE GASSEN
Breng het slachtoffer zo snel mogelijk in de frisse
lucht. Zelf de lucht niet inademen(eigen
 veiligheid is van belang)

Het slachtoffer zo snel mogelijk vervoeren
 naar het ziekenhuis,ook al lijkt het geheel
hersteld

EHBO KIND/VERGIFTIGING

Je hebt meer giftige verleiders in huis dan je denkt.
Ze liggen ook vaker voor het grijpen dan je voor mogelijk houdt.
 Weet dus wat je moet doen als een kind vergiftigingsverschijnselen
vertoont.
 Contacteer gespecialiseerde hulp
 Als je kind vergiftigd is, waarschuw dan meteen de huisarts, het
ziekenhuis
 of het Antigifcentrum (070-245 245).
 Hoe meer gegevens je kan meedelen, hoe beter ze je kunnen helpen.
 Vertel hen, indien mogelijk:
• de leeftijd en het gewicht van het slachtoffer
• het tijdstip van inname van het vergif
• of het om een vaste of een vloeibare stof gaat
• de naam van het vergif,
•
hou het etiket bijingenomen hoeveelheid

VERGIFTIGING
Bij vergiftiging via de huid of het spijsverteringsstelsel hou
je het beste rekening met de volgende aanbevelingen:
 Bij vergiftiging via de huid
• Spoel de huid met water.
• Kleed het slachtoffer uit tijdens het spoelen indien het product zich op
de kleding bevindt. Geef deze kleding mee aan de hulpverlener.
• Pas op dat je zelf niet met het product in contact komt.
• Wrijf nooit hard op de huid.
• Breng er geen producten op aan.
 Bij vergiftiging via het spijsverteringsstelsel
 Doe het slachtoffer niet braken. In volgende gevallen kan braken de
toestand van het slachtoffer verergeren, indien het :
• om een vluchtige stof gaat (white spirit)
• om een bijtende stof gaat (onstoppers)
• om zepen gaat
• slachtoffer bewusteloos is
• Neem geen enkele bijkomende maatregel zonder het antigifcentrum
of een dokter te raadplegen

MAAG SPOELING
WAARSCHUWINGSTEKENS;
WIE KENT ZE ???
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards