Stoornissen wondgenezing

advertisement
Hyperbare zuurstoftherapie en complexe wondzorg
presentatie voor bedrijfsartsen
8 maart 2016
T.P. van Rees Vellinga, arts hyperbare zuurstoftherapie, Goes
Geachte Collega’s
• Agenda
– Positie bepaling
– De Complexe wond
– Indicaties voor behandelingen HBO
– Gevolgen van de wond
– Werking van Hyperbare zuurstof
– De resultaten : presentatie case reports
– Conclusie
Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie
Gevestigd in Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Atterentiegebied : 400.000 inwoners
Omliggende ziekenhuizen Terneuzen,
Bergen op Zoom, Roosendaal
Zeeuws Radiologisch Instituut Vlissingen
ZBC , ZKN & VMS start 2011
Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie
Locatie : Goes
Activiteiten : Hyperbare Geneeskunde
Duikgeneeskunde
Maritieme Geneeskunde
Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie
Hytech 12 persoons standaardkamer
Geschikt voor twee brancards
Integratie met SEH (level II)
Integratie met IC (level II)
Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie
Acute zorg
- duikslachtoffers
- Co intoxicaties
- chirurgie
Geplande zorg - HBO voor Radionecrose
- HBO Diabetische wonden
- HBO voor infecties (wonden)
indicatie codes HBO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Decompressieziekte /gasembolieën
Koolmonoxide intoxicatie
Weke delen infectie gemengd
Diabetische ulcera
Chronische refractaire osteomyelitis
Crush letsel
Acute traumatische ischaemie
Compartiment syndroom
Reimplantatie extremiteiten
Huid-en myocutane plastieken
Radionecrose
Radiatiecystitis, proctitis en enteritis
Ontsteking is een karakteristieke reactie op een
microbieel, fysisch of chemisch agens.
Normale afweer mechanisme
• Vasculaire reactie
– shunting
– sludging
• Cellulaire reactie
• Humorale reactie
Gevolgen
• vasodilatatie
– Zuurstof depletie
– Zuurstof depletie
• Granulocyten, macrofagen
• Exsudaat in het weefsel
oedeem
Pathofysiologie
Consequenties van oedeem
• Oedeem
– Oedeem vergroot de diffusie afstand
O2
tot de cellen (wet van Fick)
– Haemoconcentratie, bloedstroom vertraagt
O2
leucocyten migreren
– Beschadigd weefsel is in enkele uren verzadigd
met granulocyten en macrofagen.
– Er ontstaat hypoxie
Pathofysiologie
HB O4 transportsysteem systeem van de chirurgen
mitochondriën
Hypoxie
• De afbraak van glucose tot
druivenzuur is anaeroob
proces dat slecht weinig
energie oplevert.
• De verbranding van
druivenzuur via de
citroenzuurcyclus
produceert daarentegen
een hoeveelheid energie die
achttienmaal zo groot is
glucose
4 ATP
druivezuur
Citroenzuur
cyclus
32 ATP
Celbeschadiging
Microbieel, fysisch of Chemisch trauma
cel
1 Adaptive vermogens van de cel zijn voldoende
Cel past zich aan
2 Adaptive vermogens van de cel zijn onvoldoende
De cel past zich aan, toont regressieve
Veranderingen is in structureel en functioneel
opzicht minderwaardig geworden
3 Adaptive vermogens van de cel falen
Passeren point of no return - celdood
B.F. Trump Principles of pathology Oxford
Pathofysiologie
Up regulation Hypoxia Inducible Factor
M.A.G.G. Vooijs. Kanker in context. Oratie Maastricht University 2012
Gang Cheng, Rong-hua Kong. Mitochondria in traumatic brain injury and mitochondrial-targeted
multipotential therapeutic strategies. British Journal of Pharmacology (2012) 167 699–719
Angiogenese aangestuurd door HIF 1a
• Zuurstofnood in een wondgebied
activeert de neovascularisatie
• Gestimuleerd door de aanwezige hypoxie
en geactiveerd door macrofagen ontstaan
knoppen (capillary buds) in de wanden
van de functionerende vaten.
• Deze spruiten groeien uit en vormen
capillaire lussen.
• Aanvankelijk is de basaalmembraan nog
incompleet en treedt lekkage op
Werking Hyperbare Zuurstof
Wet van Henry
Werking Hyperbare Zuurstof
Lucht en zuurstof
Zeeniveau = 760 mmHg
Zuurstof (20%) = 160 mmHg
Zuurstof na de longen= 100 mmHg
Zuurstof in de weefsels = 40 mmHg
Werking Hyperbare Zuurstof
Hyperbare Zuurstof
Luchtdruk op zeeniveau = 760 mmHg
100% Zuurstof bij 1 bar = 760 mmHg
100% Zuurstof bij 2,5 bar =
2,5 x 760 mm Hg = 1900 mm Hg
Zuurstof in de longen = 1000 mm Hg
Zuurstof in de weefsels = 500 mm Hg
Fysisch opgelost zuurstof is leading
Invloed van Hyperbare zuurstof
• Oedeemreductie (permeabiliteit afname,
•
•
•
•
vasoconstrictie)
Activatie leucocyten (macrofagen)
Toename Angioneogenese
Stamcelproliferatie
Proliferatie fibroblasten, collageen
synthese
Reduction and recovery of tissue oxygen levels in a mild injury
Tissue Oxygen Level 
Philip James Healing more than the brain. In Oxygen and the Brain. Best Publishing Company 2014; 383-414.
HBO
PO2 25 mmHg
Time days / months ---->
Reduction and recovery of tissue oxygen levels in severe injury
Tissue Oxygen Level 
Philip James Healing more than the brain. In Oxygen and the Brain. Best Publishing Company 2014; 383-414.
1
PO2 25 mmHg
2
Time days / months ---->
1 Very delayed healing improved with HBO
2 critical hypoxie no healing ,despite HBO, outsite the envelope of recovery
Complicerende factoren
bij complexe wonden
Endogene factoren
• Stollingsstoornissen
• Immuunziekten
• Hypoxie van de weefsels
door hypovolumie en
vaatziekten
• Insuline te kort
• Malabsorptie
• Leverfuctie stoornissen
Exogene factoren
• Radiotherapie
• Automutilatie bij psychische
stoornissen
• Infecties door haematomen
• Corpora aliena
• Sekwesters
• Slechte vascularisatie
• Onvoldoende debridement
• Intoxicatie door
medicamenteuze therapie
Hoe werkt het
• Een adequate toevoer van zuurstof is van
vitaal belang voor de wondgenezing en
regeneratie van fibroblasten en omdat
zuurstof nodig is voor de productie van
collageen.
• Hyperoxie verschuift het wond metabolisme
van anaërobe in de richting van aërobe
glycolyse en daarmee wordt de
citroenzuurcyclus geactiveerd
Philips James Healing more than the brain. In Oxygen and the Brain. Best Publishing Company 2014; 383-414.
Hr B, 60 jr. 2005 mondbodem
ca,
commandoresectie en
reconstructie met vrij
fibulatransplantaat+ RT 66 Gy
Post-op meerdere complicaties,
nabloeding, infectie en necrose
van vrije transplantaat.
2006 gesteelde PM-lap.
Door post-op RT ontstaat
dehiscentie
en blootliggend osteosynthese
materiaal.
Opnieuw reconstructie met
fibulalap,met extraoraal
dehiscentie en intraoraal klein
persisterend ulcus.
Vervolgens 30 sessies HBOT.
28 – 8 - 2014
Hr B, na in totaal 30 sessies HBOT
25 - 7 - 2015
Crush letsel dig I, II, III, IV, V
Crush letsel : Hydrolische pers 3 mm,
# dig I,II,III, IV,V
Crush injury na een jaar
Crush injury 1 jaar na intensieve behandeling is
er nu een anatomisch en functioneel succes
Omvang radiotherapie
• 1 op de 3
kankerpatiënten = RT
• 30.000 patiënten in
opzet curatief
• Palliatief RT = 30.000
• ALARA
Incidentie per dosis
neemt toe
•
•
•
•
<50 Gray
50-60
60-70
>70
- 5
- 24
- 33
- 42
Radionecrose ontstekingsreactie
Radionecrose - retractie
Radionecrose
• Behandeling van kanker
• Non-Target
Weefselschade
• Geen biologische test
7-8-2015
29-10-2015
29-10-2015
29-10-2015
29-10-2015
29-10-2015
16-12-2015
16-12-2015
Heeft u vragen
0113-234290 Goes
www.hyperbaarcentrum .nl
Download