Douane-unie: in 2015 weer meer goederen in beslag

advertisement
Europese Commissie - Persbericht
Douane-unie: in 2015 weer meer goederen in beslag genomen in de EU
Brussel, 23 september 2016
De douaneautoriteiten van de EU-landen hebben in 2015 zo'n vijf miljoen meer
namaakgoederen in beslag genomen dan in het jaar ervoor. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die
de Europese Commissie vandaag bekend heeft gemaakt.
Dit betekent dat het aantal onderschepte goederen met 15% is gestegen in vergelijking met 2014. Als
de douane aan de buitengrenzen van de EU vermoedt dat er intellectuele-eigendomsrechten worden
geschonden, dan houdt ze goederen tegen. In 2015 ging het om meer dan 40 miljoen goederen met
een gezamenlijke waarde van bijna 650 miljoen euro.
De nieuwe statistieken over handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) in de EU bevatten
ook cijfers over de categorieën goederen die in beslag worden genomen, de landen waar ze vandaan
komen, de betrokken intellectuele-eigendomsrechten en de betrokken transportmiddelen.
Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane,
verklaarde: "Ik heb met eigen ogen gezien hoe efficiënt douanebeambten overal in de EU nagemaakte
en soms gevaarlijke goederen onderscheppen. Maar de criminelen die de Europese markt met illegale
en namaakproducten overspoelen, lijken onverminderd door te gaan. De Commissie blijft daarom
samen met douane, internationale partners en het bedrijfsleven streven naar een optimale
bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in de EU."
Nog steeds zijn het vooral sigaretten die in beslag worden genomen (27%) terwijl het bij 25,8% van
de inbeslagnames ging om alledaagse producten die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid en
veiligheid van de consument, zoals levensmiddelen, dranken, toiletartikelen, medicijnen, speelgoed en
elektronica. Net als het jaar ervoor kwamen de meeste namaakgoederen (41%) uit China, gevolgd
door Montenegro, Hongkong, Maleisië en Benin.
Uit Benin kwam een grote hoeveelheid illegale levensmiddelen. Mexico was de grootste exporteur van
nagemaakte alcoholhoudende dranken en Marokko van andere dranken. Maleisië exporteerde de
meeste namaaktoiletartikelen, Turkije kleding en Hongkong nagemaakte mobiele telefoons en
accessoires, geheugenkaarten, computerapparatuur, cd’s, dvd’s en aanstekers. Uit Montenegro
kwamen de meeste nagemaakte sigaretten, en uit India de meeste namaakgeneesmiddelen. Bij meer
dan 91% van de inbeslagnames werden de goederen vernietigd of er werd samen met de houder van
het merk een rechtszaak aangespannen.
Het verslag van de Commissie over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten verschijnt sinds
2000 ieder jaar en is gebaseerd op de gegevens die de douanediensten van de EU-landen aan de
Commissie doorgeven. Die gegevens zijn ook waardevol voor de analyse van IER-inbreuken door de
OESO.
De douane-unie
De douane-unie is uniek in de wereld. Zij is de hoeksteen van de Europese Unie, onontbeerlijk voor de
goede werking van de interne markt. Als de douaneafhandeling eenmaal in één EU-land heeft
plaatsgevonden, kunnen goederen in de Unie vrij circuleren omdat alle EU-landen aan de
buitengrenzen dezelfde voorschriften toepassen.
De 28 douanediensten van de EU moeten opereren alsof zij één dienst zijn en tegelijkertijd de handel
vergemakkelijken en de gezondheid en veiligheid van alle EU-burgers beschermen. Dat is niet
eenvoudig. De EU is een van de grootste handelsblokken ter wereld. In 2015 was de EU goed voor
bijna 15% van de wereldwijde handel in goederen ter waarde van 3,5 biljoen euro. Om de
internationale handel van een dergelijke omvang te kunnen beheren, moeten jaarlijks miljoenen
douaneaangiften op een snelle en efficiënte manier worden afgehandeld.
Nieuwe douaneregels
In juni 2013 is een nieuwe verordening over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door
de douane vastgesteld (zie ook MEMO/11/332 en MEMO/13/527). Deze is sinds 1 januari 2015 in de
hele EU van toepassing en biedt meer bescherming voor intellectuele-eigendomsrechten.
Zie voor het volledige verslag:
EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights: Results at the EU Border 2015
IP/16/3132
Contactpersoon voor de pers:
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Patrick McCullough (+32 229 87183)
Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail
Download