Patiënten die wel diabetes hebben maar door leefstijlverandering

advertisement
Standpunt Zorggroep Arnhem
ICPC codering en DBC aanmelding patiëntengroep: Geen diabetes na interventie.
2011:
Aanleiding: Herhaaldelijk komt de vraag wat te doen met de volgende patiëntengroep
binnen de huisartsenpraktijk:
Patiënten die gediagnosticeerd zijn met diabetes maar door leefstijlverandering geen
verhoogd HbA1c en nuchtere glucose meer hebben, dus een stabiele instelling
gedurende >1 jaar, én geen diabetes gerelateerde complicaties, én geen diabetes
gerelateerde medicatie hebben.
Vanuit het NHG is het volgende advies geformuleerd, de Zorggroep Arnhem volgt dit
advies:
a. je houdt ze in de diabetes DBC en verandert de controlefrequentie naar eigen inzicht.
b. je sluit de DBC diabetes en schrijft de patiënt in bij de DBC VRM.
Wat te doen met de ICPC T90.02: deze blijft bestaan!
NB het officiële uitgangspunt vanuit de NHG, geformuleerd in 2011:
Is de diagnose correct gesteld cf de NHG-Standaard (niet altijd het geval!), dan geldt
inderdaad : eens diabetes altijd diabetes. Door behandeling, leefstijlverandering etc
kunnen weliswaar de streefwaarden behaald worden maar de diagnose blijft intact!
Uitzondering zijn de volgende gevallen waarbij het inderdaad mogelijk is om van je
diabetes te “genezen”:
 St na pancreastransplantatie
 St na bariatrische chirurgie
2012:
Aanvulling op handhaven ICPC code: er is landelijk een discussie gaande over het
vervangen van de ICPC T90.02 door A91.05 ( glucose intolerantie) bij deze bepaalde
groep. Het voorstel vanuit de DIHAG is als volgt: Alle patiënten die na interventie en
leefstijl verandering gedurende 5 jaar stabiel zijn gebleven en waarbij het HbA1c en de
nuchtere glucosewaardes niet boven de vastgestelde grenswaardes ( volgens de huidige
standaard diabetes mellitus) zijn gekomen ( zonder medicatie) mogen van de ICPC
diabetes mellitus type 2 , ICPC T90.02 af. Zij gaan vervolgens naar de ICPC: glucose
intolerantie A 91.05. NB dit blijft een risicogroep dus vervolgen binnen een DBC ( VRM)
blijft wenselijk.
Zorggroep Arnhem, standpunt diabetes in remissie, versie februari 2013, Marlies van den
Berg
 >1 jaar geen diabetes
medicatie
Nee
 >1jaar glucose
en HbA1c
waardes onder
de NHG norm
Ja
Nee
Ja
 Geen diabetes
gerelateerde
complicaties
Nee
Ja
Patiënt blijft in DBC
en ICPC T90.02
blijft van kracht.
ICPC code T90.02
vervalt en wordt
vervangen door
A91.05 en naar
DBC VRM
Na 5 jaar*
Zorggroep Arnhem, standpunt diabetes in remissie, versie februari 2013, Marlies van den Berg
Controle frequentie op maat, patiënt
blijft in DBC
of
Overweeg om de DBC te sluiten en
de patiënt over te zetten op de VRM
DBC.
Download