10 redenen om vóór de Europese grondwet te stemmen

advertisement
17
GRONDWET
(foto: Europese Commissie)
10 redenen om vóór
de Europese
grondwet te stemmen
D OOR L OUSEWIES
VAN DER
L AAN
Hierbij alvast mijn top-tien-reden om vóór dit Verdrag te
stemmen:
1. Het recht op juridische bijstand gaat overal in Europa
gelden. Belangrijk voor als je terecht of onterecht ergens
in Europa in de gevangenis belandt en een advocaat nodig
hebt.
2. Eindelijk een kans om het Europese landbouwbeleid
af te schaffen. Doordat dit milieu-, consument- , dieren Derde Wereld-onvriendelijke beleid eindelijk onder
de macht van het Europese Parlement zal vallen, kunnen
we beginnen een eind te maken aan de onzinnige subsidies voor producten zoals noten, vlees en tabak!
3. Geen Amerikaanse dominantie van de wereld meer.
Doordat er één Europese minister van buitenlandse
zaken komt, kunnen we beginnen onze economische
macht ook politiek toe te passen en zo een wereld te maken
waar het internationale recht geldt in plaats van het recht
van de sterkste.
4. Een land dat uit de Unie wil treden, kan dat nu niet;
met het nieuwe verdrag wel.
5. Nationale parlementen krijgen het recht de Europese
Commissie te waarschuwen als ze vinden dat bepaalde
regels niet op Europees niveau moeten
worden ingesteld.
6. Alle EU-burgers krijgen het recht om fraudezaken en incompetentie bij de EUinstellingen voor te leggen aan de
Europese Ombudsman.
7. Initiatiefrecht voor de burgers: met 1 miljoen handtekeningen kunnen Europeanen de Europese Commissie
om een Europese wet vragen.
8. Het stemsysteem in de Raad is eerlijker en logischer
dan dat van het huidige verdrag van Nice.
9. We kunnen eindelijk werken aan een gezamenlijk
asielbeleid, zodat er een eind gemaakt kan worden aan
het “asielshoppen” in Europa.
10. Meer zal er niet uitkomen.
GRONDWET
De Europese grondwet is een feit. Althans op papier: de tekst
is goedgekeurd door de Europese regeringsleiders, maar moet
nog door alle 25 nationale parlementen worden geratificeerd. In veel landen gaat daaraan een referendum vooraf.
Voor het eerst zal dat ook in Nederland gebeuren. Op initiatief van GroenLinks, D66 en de PvdA heeft de Tweede Kamer
ingestemd met een referendum over de nieuwe grondwet.
Voor het eerst zullen Nederlanders mee kunnen praten over
de volgende stap in de Europese integratie. Het debat over de
inhoud van de Grondwet kan nu losbarsten.
Het laatste argument is lastig. Ik was tegenstander van het
verdrag van Nice omdat het veel beter had gemoeten. Door
gebrek aan visie en politieke wil is niet alles gedaan om
Europa klaar te maken voor haar nieuwe uitdagingen. Datzelfde
kun je ook zeggen over de nieuwe grondwet. Er zijn tekortkomingen genoeg: het buitenlands beleid blijft buiten democratische controle en het maandelijkse verhuiscircus van het
Europees Parlement tussen Brussel en Straatsburg wordt niet
afgeschaft. De ministers blijven in hun achterkamertjes aan
de macht in plaats van dat er een echte Europese regering
komt die in alle openheid haar besluiten neemt en moet
verantwoorden. Voor iemand die een sterk, slagvaardig en
democratisch Europa wil, gaat het nieuwe verdrag niet ver
genoeg.
★ Huiswerk
Is het dan niet beter om “NEE” te stemmen, zodat de ministers
weer aan de slag moeten om hun huiswerk af te maken? Dat
kan alleen als je zeker weet dat het resultaat dan een betere
grondwet zou worden. Eurosceptici, maar ook gewone
commentatoren, zullen een afwijzing gebruiken om aan te
tonen dat juist minder Europese integratie gewenst is. Terwijl
duidelijk is dat juist meer Europa veel van de huidige
problemen kan oplossen. De huidige tekst is er al een van
compromissen; het blijft de vraag of je met een
heropening van de onderhandelingen een
beter resultaat binnen kunt halen.
Wellicht zou ik in de verleiding komen om
tegen de grondwet te stemmen als ik op mijn
stembiljet kon aangeven waarom dat zo is. Dan
zou ik twijfelen tussen “TEGEN, omdat het niet ver genoeg
gaat”, en “VOOR, omdat het een eerste stap in de goede richting is”. Vooralsnog ga ik vechten om de winst van de nieuwe
grondwet binnen te halen. Tegelijkertijd zal ik duidelijk
maken dat het nog steeds beter kan en moet, en daar samen
met bevlogen Europeanen aan blijven werken.
Het kan
en
moet beter
M R . L.W.S.A.L.B.
VAN DER
L AAN
Vice-fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer
29E
JAARGANG NUMMER
4
Download