De grondwet

advertisement
De grondwet
Paragraaf 4 politiek
De grondwet
• Introductie waar is de grondwet ontstaan ?
• http://www.schooltv.nl/video/de-grondwet-de-grondwet-is-debasis-voor-heel-veel-wetten/#q=grondwet
• http://www.schooltv.nl/video/grondrechten-wat-voor-soortengrondrechten-zijn-er-eigenlijk-allemaal/#q=grondwet
Wat staat er in de grondwet
• De afspraken die wij nodig hebben om met elkaar te kunnen
leven. Deze afspraken zijn vastgelegd in de grondwet in de vorm
van regels.
• In onze grondwet staan onze rechten en plichten
Rechten en Plichten
• Rechten:
dingen die je mag doen of waar je recht op hebt
- recht op vrije meningsuiting
- recht op gelijke behandeling
• Plichten:
Dingen die je moet doen
- plicht om belasting te betalen
- plicht om naar school te gaan
Bedenk zelf een recht en een plicht
Wat mag de overheid en wat niet
( Rechtstaat)
• Om de overheid niet te veel macht te geven hebben we duidelijke
taakverdeling
• Eerste en Tweede kamer
• Ministers
• Rechters
Regels voor altijd
Huiswerk
• Bladzijde 56 en 57 maken in je werkboek
Download