PowerPoint-presentatie

advertisement
WAAROM
Stierf
JEZUS?
Vanavond:
Vooraf: Het Oude Testament; doel
1) Het probleem van de zonde
2) De oplossing
3) Het resultaat
Vliegensvlug….
Geschapen naar zijn Beeld (Genesis 1:26,27)
Het Oude Testament; doel
- Gods doel (Genesis 3:8)
- Aanwezigheid
- De boom van KvGeK
- De boom van leven (Genesis 1:22)
- Werken aan herstel
(filmpje)
Het probleem…zonde
- Aanwezigheid missen
- Iedereen heeft gezondigd en
ontbeert de nabijheid van God
- Straf
Romeinen 3:22-24
• God schenkt vrijspraak aan
allen die in Jezus Christus geloven.
• Iedereen heeft gezondigd en missen daarom zijn
nabijheid.
• Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan
te nemen (zonder kosten of verdienste) omdat hij
ons door Jezus heeft verlost uit de greep van de
zonde.
Het probleem van de zonde
•
•
•
•
Vervuiling door de zonde
Macht van de zonde
Straf op de zonde
Scheiding door de zonde
Als een vriend
die het voor
je opneemt
De oplossing
• Want God nam Christus, die geen zonde had
gedaan en belastte Hem met onze zonden. In
ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid
van Christus aan ons toe.
(2 Corintiers 5:21)
De oplossing
Jezus
Ik
Waarom is Jezus aan het kruis
gestorven?
God
Het resultaat
4 Beelden
• Het gerechtshof
• De slavenmarkt
• De tempel
• Het gezin
Waarom is Jezus aan het kruis
gestorven?
Het resultaat
• God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus
Christus geloven. En er is geen onderscheid.
• Galaten 2: 20a
Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
WAAROM
Stierf
JEZUS?
Download