Hoe - Edurep Delen

advertisement
Hoe?zo? Symmetrie
Spiegelsymmetrie
Een
figuur
noem je spiegelsymmetrisch als deze uit twee gelijke helften
bestaat, die elkaars spiegelbeeld zijn.
Als een figuur spiegelsymmetrisch is dan passen de twee
helften op elkaar als je de figuur dubbelvouwt. De vouwlijn in
een spiegelsymmetrische figuur noem je een symmetrieas.
Sommige figuren kun je op meerdere manieren dubbelvouwen.
Ze hebben meerdere symmetrieassen.
Een rechthoek, bijvoorbeeld, heeft twee symmetrieassen.
Draaisymmetrie
Een rechthoek past na een halve draai weer op zich zelf.
Een driehoek met drie gelijke zijden en drie gelijke
hoeken past na één derde draai op zich zelf.
Figuren die na een halve draai of minder
op zich zelf passen noemen we draaisymmetrisch.
De hoek waarover je de figuur moet draaien zodat deze
weer op zich zelf terecht komt noemen we de draaihoek.
Bij een halve draai hoort een draaihoek van 180º.
Bij één derde draai hoort een draaihoek van 120º.
Spiegelen in een lijn
Let op:
dit moeten een
rechte hoeken zijn.
spiegelas
D’
D
figuur
C’
C
beeldfiguur
A’
A
B’
B
beeldpunt van punt B
De afstand van punt B tot de spiegelas is gelijk aan
de afstand van het beeldpunt B’ tot de spiegelas
Spiegelen in een punt
beeldpunt van punt B
B’
spiegelpunt
D
figuur
A’
C’
C
beeldfiguur
S
D’
A
B
De afstand van punt B tot het spiegelpunt is gelijk aan
de afstand van het beeldpunt B’ tot het spiegelpunt
2
 ff tjekke Symmetrie
ik weet…
 Ik weet wat spiegelsymmetrie is
 Ik weet wat een symmetrie as is
 Ik weet wat draaisymmetrich is
 Ik weet wat een draaihoek is.
Ik kan …
 Ik kan symmetrieassen tekenen
 Ik kan de draaihoek van een draaisymmetrische figuur bepalen.
 Ik kan een figuur spiegelen in een lijn 
 Ik kan een figuur spiegelen in een punt. 
3
Download