Presentatie Platform VG

advertisement
zorgENonderwijs…?
….zoon.wijs.EN.gered
Perspectief van
ouders/
leerlingen/cliënten
op
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
samenwerking
zorgen zorg
op samenwerking onderwijs
en
VGNonderwijs
Ledendag 13 oktober 2011
Dank voor de uitnodiging
Martin van de Lustgraaf (48)
 Beleidsmedewerker PlatformVG : Onderwijs en
Wmo
– Ontwikkelaar Opsterk-programma
– Ontwikkelaar Wajong: iKKansen programma
 19 jaar ouders van kind met VG ondersteunt als
consulent bij zorg/arbeid/onderwijs/integratie
– /zeggenschap/sociale netwerken/Informele zorg
 Laatste 4 jaar Lobby Passend Onderwijs
Twitter: @platform_VG [onderwijs]
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
…over Zorg + Onderwijs





Gaat het ooit goed komen tussen die twee
Wat als er nog een derde bijkomt?
Waarom maakt men zo nodeloos ingewikkeld?
Kansen?
Pleidooi voor Erkenning van Strijdigheid,
sterkere positie van ouders in de
multiloog en
 1 kind 1 plan
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
elkaar (niet) verstaan
 #zorg = ???
(Zorg: ) => AWBZ gerelateerde
handelingen (kddb)
(Onderwijs:) => standaard van
didactische pedagogische handelingen
voor leerlingen die wat extra’s kunnen
gebruiken
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
sp®aakverwarring
Wat is een zorgplan?
ONDERWIJStaal: = een plan waarin de
samenwerkende besturen in de regio
aangeven op welke wijze deze
invulling geven aan de zorgplicht
(inclusief zorgtoewijzing)
ZORGtaal: = een persoonlijk plan voor
de cliënt met
ondersteuningsafspraken
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
…praat ik soms chinees?





Handelingsplan =
Handelingsgerichte diagnostiek =
Zorgprofiel =
Zorgleerlingen….
Ons kind goed in zijn vel en optimaal
in ontwikkeling, en midden in de
samenleving
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
Je zal anno nu die ouder zijn…

van ernstig meervoudig of complex gehandicapt kind op
Kinderdagcentrum en op de lijst voor ontheffing van deleerplicht
terwijl eigenlijk prima onderwijs zou kunnen krijgen, maar…. /
–

Manifest 2008 WEC-raad/VGN: werkgroep met helder aanbevelingen
van jongere (LVG) die binnenkort de schoolverlater is, maar waarvoor
nog geen….
– voorlichtingsbijeenkomsten in de IKKANcampagne

Die te maken krijgt Pakketmaatregelen AWBZ /

Rugzak afgepakt en Zwakke Positie bij de Zorgplicht voor Passend
Onderwijs /
– Transitieproces
–

Kennis van de doelgroep bij gemeenten lang niet op peil /
–

onderzoek van de Nationale Ombudsman / Manifest Instemmingsrecht /
onderwijsrecht Lobby voor basiszorg, geschillenregeling en keuzevrijheid
Wmoadviesraden / Opdekaart van de LFB/clientenbelang Utrecht
Uitwassen:
– Andere Ouders die schoolverlaters, Wajongers maar vast van school halen uit
voorzorg
– Voorliggende voorzieningen
– Scholen die aangeven geen ruimte te hebben voor je kind
– Instellingen
de rekening
voor dagbesteding bij ouders gaan neerleggen
Perspectief
van die
ouders,
leerlingen/cliënten
wanneer hun kind al onderwijs ontvangt
– Bezuinigingen, kortingen
op zaken
die in transitie investeringen vragen /
op samenwerking
onderwijs
en zorg
Stopdestapeling
VGN Ledendag 13 oktober 2011
Tournesol !
 Samenw . KDV en Onderwijs / >>congres en
werkgroep (WECraad/VGN)
 Integraal Indiceren, Pilots (…)
 Wajong ikkkan Voorlichtingsbijeenkomsten
 Opsterk bijeenkomsten – inbreng cliënt
ondersteuningsplan
 Maatschappelijke, wetenschappelijke
aandacht voor talent / toekomstgericht
werken / eigen kracht / dialoog / netwerk
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
Iedereen bakt er echt al heel wat
van…
Dus alle waardering voor goede intenties
en zorgen* maar…!!!
 BV. NL leidt aan Verkokkering, allemaal
de eigen keuken in en producten maken.
 En die dan op tafel zetten….
 En vanaf 2014….? Veel kapiteins op één
schip vrezen wij..
 Liever niet elkaar de wind uit de zeilen
nemen.
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
? Wraparoundcare ?
 Keten wordt cirkel rond jongere,
ketenpartners (versus geketende partners..)
 Gezaghebbende Regie door medewerker die
dicht bij het gewone leven staat (2014,
gemeente)
 Community based, dus multiloog met inbreng
en regie van ouders/leerlingen/cliënten
 Eén taal (ICF YC) Eén plan.
‘EINDE’ AAN DE VERKOKKERING
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
Kinderlijke logica voor
volwassen problemen
 …samen spelen samen delen,
 De Drie Musketiers: ...
 ONDERWIJS: Weet meer (..) van/hoe
Talentversterking en ontwikkeling !!
ZORG: Weet meer (..) van /hoe
emancipatie, regie van cliënt
GEMEENTE!! Weet meer (..) van
Burgerkracht en Burgerplannen. Wmo en
jeugdzorg
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
Kansen voor verbeteringen
 ICF YC taal!!!
 Versterking van multiloog (community
based) en burgerkracht daarbinnen
 Casemanager/JongerenKrachtcoach of
…die de betrokkenen bij elkaar brengt
– 1 kind, 1 gesprek/multiloog
– (1 regisseur)
– 1 kind 1 plan
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
Samen vattend
 Erken de taal/vak-stroef/strijdigheid en stem taal
en diversiteit van competenties af op 1 plan.
Simpel maar niet eenvoudig
– Ontschotten, wegnemen remmende voorliggende
strategiën en regelingen, - ICF YC taal / manifest
 Organiseer vanuit principes van Wraparoundcare,
met regie bij kenner van het gewone leven
– 1 kind 1 plan / 1 multiloog / verbinder/levenscoach
 Versterk/Herstel met ons de ouder/clientpositie
in de dialoog, multiloog
– Wettelijke verankering (die missen we in plan
passend onderwijs en op andere fronten)
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
zorgENonderwijs…?
….zo.onwijs.(!)EN.gered
Perspectief van
ouders/
leerlingen/cliënten
op
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
samenwerking
zorgen zorg
op samenwerking onderwijs
en
VGNonderwijs
Ledendag 13 oktober 2011
Perspectief van ouders, leerlingen/cliënten
op samenwerking onderwijs en zorg
VGN Ledendag 13 oktober 2011
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards