Enthousiaste leerkrachten onder- en middenbouw

advertisement
Brede School Annie M.G. Schmidt zoekt per augustus 2017:
Enthousiaste leerkrachten onder- en middenbouw (0,4 - 1,0 wtf)
Wij zijn op zoek naar leerkrachten, die naast het managen van een eigen groep ook een actieve rol wil spelen binnen de
bouw en de school.
De onderbouw werkt sinds het schooljaar 2015-2016 met de methode Schatkist (editie 3).
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij:
Een duidelijke visie heeft op onderwijs en zich kan vinden in de visie en missie van de school.
In staat is om handelingsgericht en opbrengstgericht te werken en van daaruit een passend aanbod kan
verzorgen voor de leerlingen die aan hem of haar worden toevertrouwd.
In staat is om een positief leerklimaat te creëren.
Open staat voor vernieuwing en flexibel is.
In staat is groepsplannen te schrijven en uit te voeren.
Gericht is op nauwe samenwerking binnen de bouw, het team, met de ouders en daartoe beschikt over goede
communicatieve vaardigheden.
Beschikt over een gezonde dosis humor.
ICT vaardig is.
De brede schoolgedachte onderschrijft en uit wil dragen.
De Vreedzame Schoolgedachte onderschrijft en in praktijk brengt.
Wat biedt de school:
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
- Een team dat op een kritische manier open staat voor nieuwe ontwikkelingen.
- Een verscheidenheid aan leerkrachten.
- Begeleiding voor startende leerkrachten vanuit AWBR.
- Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
Voor informatie kunt u bellen met de directeur, dhr. C. Mulder (020 – 6182988). Sollicitatiebrieven met Curriculum Vitae,
eveneens gericht aan de directeur, kunt u vóór 25 juni 2017 via de mail sturen naar [email protected] De sollicitatiecode
CAO-PO is van toepassing. De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 5 juli.
Algemeen
Brede School Annie M.G. Schmidt is een openbare school met een sport- en kunst & cultuur profiel.
De school, met meer dan 300 leerlingen, is gelegen in het Amsterdamse stadsdeel West en valt onder het bestuur Amsterdam West
Binnen de Ring (AWBR).
Het team herbergt kwaliteit, maar ook gezonde routine en is een goede mix van jonge èn ervaren leerkrachten met diverse
achtergronden. Binnen het team heerst een prettige en open sfeer en er wordt zowel formeel als informeel veel over onderwijs
gesproken.
Visie en missie van de school
De school moet een plek zijn waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Van hieruit kunnen zij zich naar beste vermogen
ontwikkelen.
Kinderen zijn verschillend. Ze komen uit verschillende culturen en ontwikkelen zich naar eigen tempo en kunnen. Wij hechten waarde
aan de acceptatie van deze verschillen en creëren een leeromgeving die op die verschillen inspeelt. We hebben vertrouwen in de
ontwikkeling van kinderen en dat ze zich ook zelf willen en kunnen ontwikkelen. Door kinderen te betrekken bij hun eigen ontwikkeling
zal het kind sneller een stap vooruit zetten.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen zelfstandig kunnen werken en spelen maar ook samen met anderen. Ze kunnen
tenslotte ook van elkaar leren en elkaar helpen.
De school wil haar kinderen voorbereiden op deelname aan de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat zij vaardigheden ontwikkelen
die hen in staat stellen stevig met hun beide benen op de grond te staan om deel uit te maken van die maatschappij. Respect voor
elkaars cultuur, talenten en oog hebben voor de ander en daarmee kunnen samenwerken zijn voorwaarden voor een goed functioneren
in de maatschappij.
Download