De Sint-Gillisschool

advertisement
De Sint-Gillisschool
“Ieder kind zijn
eigenheid”
Een Nederlandstalige school
• Het is geen toeval dat uw kind in een
Nederlandstalige school is ingeschreven.
U koos ervoor.
• Daarom zullen de ouders meewerken om
Nederlands te spreken.
• Daarom zal alle informatie in het
Nederlands zijn. De voetaal van de
oudercontacten is ook het Nederlands.
Een katholieke school
• De inspiratiebron van ons
opvoedingsproject is Jezus Christus.
Onze school staat open voor andere
culturen, andere religies en andere
leefpatronen.
• Daarom zullen alle leerlingen actief
deelnemen aan de godsdienstlessen en
de vieringen.
Een leefgemeenschap
• Daarom willen wij aan iedereen gelijke
kansen bieden.
• Daarom houden wij rekening met de
ontwikkeling van de totale persoon:
hart, hoofd en handen.
• Daarom helpen de leerkrachten de
leerlingen opgroeien tot zelfstandige
kinderen.
Een zorgbrede school
• Daarom komen wij tegemoet aan de
specifieke noden en problemen van de
kinderen door een gedifferentieerde
aanpak en een individuele begeleiding.
• Daarom zal, in samenspraak met het
CLB, de ouders en de leerkrachten
gezocht worden naar een optimale
oplossing voor de zorgkindjes.
Een gemotiveerd team
De Sint-Gillisschool
• Directeur: Linda De Dobbeleer
• Montenegrostraat 21
1060 Brussel
02/538 06 28
Download