De Sint-Gillisschool “Ieder kind zijn eigenheid” Een

advertisement
De Sint-Gillisschool
“Ieder kind zijn eigenheid”
•
Een Nederlandstalige school
Het is geen toeval dat uw kind in een Nederlandstalige school is ingeschreven.
U koos ervoor.
Daarom zullen de ouders meewerken om Nederlands te spreken.
Daarom zal alle informatie in het Nederlands zijn. De voetaal van de oudercontacten is ook het
Nederlands.
•
Een katholieke school
De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. Onze school staat open voor
andere culturen, andere religies en andere leefpatronen.
Daarom zullen alle leerlingen actief deelnemen aan de godsdienstlessen en de vieringen.
•
Een leefgemeenschap
Daarom willen wij aan iedereen gelijke kansen bieden.
Daarom houden wij rekening met de ontwikkeling van de totale persoon: hart, hoofd en
handen.
Daarom helpen de leerkrachten de leerlingen opgroeien tot zelfstandige kinderen.
•
Een zorgbrede school
Daarom komen wij tegemoet aan de specifieke noden en problemen van de kinderen door een
gedifferentieerde aanpak en een individuele begeleiding.
Daarom zal, in samenspraak met het CLB, de ouders en de leerkrachten gezocht worden naar een
optimale oplossing voor de zorgkindjes.
•
Een gemotiveerd team
Download