stellingen onderwijs

advertisement
Stellingen Alfrinkcollege
Sociale media hebben een slechte invloed op jongeren.
Leerlingen doen buiten school al genoeg met (sociale) media. De school
moet tegenwicht bieden
Sociale media in de klas? Ja maar dan eerst bewijs (wetenschappelijk) dat het werkt.
Buiten schooltijden mag een leerkracht contacten hebben via sociale media met zijn leerlingen.
Buiten schooltijden mag een leerkracht contanten hebben via sociale media met de ouders van de leerlingen.
Privacy een probleem of gevaar? Je hebt toch zelf in de hand wat er over je gezegd wordt op sociale media.
(Cyber)pesten moet strafbaar gesteld worden.
De school moet stimuleren dat leraren via sociale media doen aan kennisdeling,
ook met collega’s van andere scholen
Overmatig gebruik van sociale media heeft negatieve invloed op de geestelijke ontwikkeling van jongeren
Leerkrachten hebben te weinig kennis om goed met sociale media om te gaan in de klas
Als leraar moet je je verdiepen in sociale media. Het is de belevingswereld
van je leerlingen.
Sociale media zijn een hype. Het onderwijs hoeft geen aandacht te schenken aan hypes.
Sociale media functioneel leren gebruiken hoort bij voorbereiding op een
rol in de samenleving en dat is een taak van het onderwijs
Sociale media gezond en veilig leren gebruiken hoort bij voorbereiding op
een rol in de samenleving.
Voorlichting van sociale media is een taak voor ouders hier moet onderwijs zich niet mee bemoeien.
Sociale media zijn een gevaar voor het leerproces omdat ze afleiden.
Er zijn aparte regels nodig voor sociale media op school.
Een protocol sociale media op school is overbodig.
Problemen tussen leerlingen door ruzie of pesten via sociale media?
Dat moeten ouders maar oplossen.
School gaat erom dat de leerling moet leren zich aan te sluiten bij de wereld
van de volwassene, niet andersom.
Toepassen van sociale media werkt alleen als je kiest voor een totaal
andere onderwijsmethodiek.
Als we niet aanwezig zijn op sociale media met de school, zullen we nieuwe
leerlingen verliezen aan de concurrentie
Sociale media hebben een slechte invloed op jongeren.
Sociale media zijn snel en oppervlakkig en leiden juist tot asociaal gedrag
Inzet sociale media bij zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten is een must.
De sociale media waaien niet over, dus als school zullen we hier wel iets mee moeten doen.
Scholen moeten leerkrachten gaan onderwijzen in overbruggen achterstand kennis over social media
[Datum]
Stelling social media
2
Download