Wat is sociologie?

advertisement
Wat is sociologie?
Les 6 MHBO-traject


Psycholoog: hoe leren mensen
Socioloog: wat leren mensen en van wie
Hoofdstuk 1 – Wat is sociologie?
Sociologie is de wetenschap die het
samenleven van mensen bestudeert.

Sociologie bestudeert het samenleven van mensen in
kleinere en grotere verbanden

Referentiekader is het geheel van kennis, verklaringen
en oordelen met betrekking tot onze sociale omgeving

Mensen hebben slechts een beperkte voorstelling
van de samenleving waar zij zelf deel van uitmaken.

Zij baseren hun oordeel op het kleine deel dat zij
kennen of menen te kennen.
Waarneming

Ieder kijkt vanuit ander gezichtspunt

Verschillende mensen hebben een
verschillende kijk op hun (sociale) omgeving
 onze waarneming is selectief
Escher &Dali

Kijk heel nauwkeurig naar de volgende
afbeeldingen,schrijf op wat je ziet en je mag
niet overleggen…ssstt
Escher

Wat zie ik 1
Escher

Wat zie ik 2
Escher 3

Wat zie ik 3
Escher 3

Wat zie ik 3
Salvador Dali

Wat zie ik 4
Wat zie ik?
Wat zie ik?






De arrestatie van een verkrachter
Een ondervraging op straat
Russisch roulette
Een moord
Een animatie voor een computerspel
Een standrechtelijke executie
Wat zie ik?






De arrestatie van een verkrachter
Een ondervraging op straat
Russisch roulette
Een moord
Een animatie voor een computerspel
Een standrechtelijke executie
Indianen-stam ontdekt..
Brazilië,mei 2008
Vraag

Een niet eerder ontdekte indianen-stam in de
oerwouden van Brazilië.
Het vliegtuigje vliegt over,wat is hun waarneming?
-een stalen vogel vliegt met donderend geraas
over:de regengod is boos,
-onze kinderen slapen!Doodt het.
-eindelijk een transportmiddel ..
-nu kan ik piloot worden..

Wat is het meest goede antWoord…?





Vraag



Een niet eerder ontdekte indianen-stam in de
oerwouden van Brazilië.
Het vliegtuigje vliegt over,wat is hun waarneming?
-een stalen vogel vliegt met donderend
geraas over:de regengod is boos,

-onze kinderen slapen!Doodt het.
-eindelijk een transportmiddel ..
-nu kan ik piloot worden..

Wat is het meest goede antWoord…?


Referentiekader



Geheel van kennis, verklaringen en oordelen
met betrekking tot hun (sociale) omgeving.
Referentiekader komt tot stand uit sociale
situaties(groeperingen en netwerken, milieu,
werk, etc.) en deels door opvoeding en
onderwijs
Referentiekader en opvattingen
veranderen/wijzigen na verloop van tijd
Selectiviteit



Wij zien alleen wat we willen zien
Selecteren uit de veelheid van verschijnselen
die je om je heen aantreft
Bijvoorbeeld getuigenverklaringen
Vormen van selectiviteit

Selective perception


Selective exposure


Wat wij zien of horen
Hetgeen waarvoor wij ons openstellen of waaraan
we worden blootgesteld
Selective retention

Wat wij onthouden van wat we hebben
waargenomen
Definitie van de situatie


Zakelijke werkelijkheid (objectief)
Beleefde werkelijkheid (subjectief)
Download